Psykofyysisen lähestymistavan syventävä koulutus

Aika 25.01.2024
Paikka Tampere
Koulutuksen järjestäjä Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:
tuni.fi/kehityosaajana/sote