Selkäkivun moderni kliininen päättely ja CFT-intro

Aika 13.04.2018
Paikka Fysiotreenari
Koulutuksen järjestäjä Uudenmaan Fysioterapeutit ry

Kouluttaja: Jerry Ketola, osteopaatti, TtM, tietokirjailija
Aika: la-su 14.–15.4.2018, klo 9.00 –17.00 kumpanakin päivänä

Hinta: UF:n jäseniltä 350 € (ei jäseniltä 425 €). Hinta sisältää ruokailun + kahvin ja välipalan molempina päivinä.

JOHDANTO

Tuntuvatko psykososiaalisten (yellow flags) tekijöiden kartoittaminen vieraalta? Osaatko luontevasti ottaa myös ne huomioon pitkittyneiden kiputilojen kuntoutuksessa?

Kivusta ja sen mekanismeista on saatu valtavasti uutta tietoa viimeisten 30-vuoden aikana ja nyt on aika päivittää terapia- ja kuntoutuskäytännöt uusimpien käsityksien mukaisiksi. Ihminen on biopsykososiaalinen kokonaisuus, jossa mieli ja keho ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Pitkittyneissä kiputiloissa käden taitojen ja harjoitusterapian (bio) tueksi tulisi osata huomioida myös kipuun vaikuttavat psykososiaaliset tekijät.

Molempien päivien päätteeksi nähdään kahden oikean alaselkäkipuisen asiakkaan ensikäynnin live-haastattelu ja tutkiminen sekä toiminnallinen ohjaaminen teoriaosuudessa opetettujen teemojen mukaisesti. Kurssin teemat mukailevat Cognitive Functional Therapy eli CFT:tä, josta on saatu tutkimuksissa pitkäkestoisempia tuloksia kuin perinteisistä manuaali- tai harjoitusterapiasta. Syynä pitkäkestoisempiin tuloksiin pidetään sitä, että CFT:ssä asiakas kohdataan biopsykosiaalisen viitekehyksen mukaan tietoisesti huomioiden kaikki kipuun vaikuttavat tekijät. Asiakkaan läsnäolo kurssilla on kursseilla harvinaista ja aiemmin saadun palautteen perusteella sitä pidettiin kurssin ehdottomana ”suolana”.

SISÄLTÖ

1 päivä klo 9.00–17.00

  • ”Explain pain” – mistä kipu tulee?
  • Selkäkipuun liittyvät paranemisen esteenä olevat uskomukset.
  • Mitä on Cognitive Functional Therapy (CFT) mukainen kliininen päättely?
  • DEMO: Pitkittyneestä ja toistuvasta alaselkäkivusta kärsivän asiakkaan vastaanottotilanne ja reflektoiva loppukeskustelu.

2 päivä klo 9.00–17.00

  • Haastattelutaidoilla on merkitystä – kipupotilaan motivoiva haastattelu ja terapeuttisen luottamuksen saavuttaminen.
  • Hoitotulokseen vaikuttavien ”epäspesifien” tekijöiden huomioiminen vastaanotolla.
  • Liike on lääkettä! – Selän liikuttelu arjessa on ratkaisevassa asemassa.
  • DEMO: Pitkittyneestä ja toistuvasta alaselkäkivusta kärsivän asiakkaan vastaanottotilanne ja reflektoiva loppukeskustelu.

KURSSILAISTEN KESKEN ARVOTAAN 2 KPLSELKÄKIPU JA MIELEN VOIMA-KIRJAA ! (JERRY KETOLA & JAANA HAUTALA 2017)

Ilmoittautuminen:
https://www.uffi.fi/