Sensorisen integraation perusteet, johdanto A-osa (1 op)

Aika 10.02.2022
Paikka Tampere
Koulutuksen järjestäjä Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:
tuni.fi/kehityosaajana/sote