eAsiointi

TULE-sairaudet ja lääkehoito

Aika

06.02.2020

Paikka

Lahti

Koulutuksen järjestäjä

Lahden Ammattikorkeakoulu

Suoravastaanottoa tekeville fysioterapeuteille ja muille tule-oireisten kanssa työskenteleville.

Kouluttaja: Jani Takatalo, fysiatrian erikoislääkäri, OMT-fysioterapeutti

Hinta: 330 €

Lisätiedot: www.lamk.fi/taydennyskoulutus-sote