Virtuaalitodellisuuden käyttö neglect-oireen kuntoutuksessa

Aika 12.11.2020
Paikka Teams-etäluento
Koulutuksen järjestäjä Uudenmaan Fysioterapeutit ry

Luennoitsija: Vilma Varilo, fysioterapeutti

Aika: To 12.11.2020 klo 18-19

Paikka: Teams etäluento

Hinta: UF:n opiskelijajäsenet 10 euroa, Uffin jäsenet 20 euroa, ei-jäsenet 30 euroa.

Ilmoittaudu viimeistään 8.11.2020 ilmoittautumislomakkeella, sähköpostitse toimisto@uffi.fi tai puhelimitse 050 454 4878 (ei tekstiviestejä).

Ohjelma/Sisältö:
Virtuaalitodellisuutta käytetään pelimaailmassa, mutta sillä on lupaavia käyttömahdollisuuksia myös kuntoutuksessa. Virtuaalitodellisuus tarjoaa tarkkaavuuden häiriöiden kuntoutukseen uudenlaisia vaihtoehtoja tavanomaisten kuntoutusmuotojen rinnalle. Virtuaalitodellisuuden avulla kuntoutukseen voidaan saada lisää motivaatiota, toistoja ja vaihtelevuutta.
Neglect eli huomiotta jääminen on yleinen aivoverenkierron häiriöön liittyvä tarkkaavuuden häiriö, jossa kyky havaita, orientoitua ja reagoida vaurioon nähden vastakkaisen kehonpuoliskon ja toimintatilan ärsykkeisiin heikentyy. Neglect heikentää arjen toimintakykyä merkittävästi ja ennakoi sen heikkoa palautumista. Virtuaalitodellisuus tarjoaa tarkkaavuuden häiriöiden kliiniseen arviointiin ja kuntoutukseen uudenlaisia vaihtoehtoja tavanomaisten kuntoutusmuotojen rinnalle. Vuorovaikutteinen ja reaaliaikainen harjoittelu virtuaaliympäristössä edistää motorista oppimista tarjoamalla tehtäväkeskeisiä oppimistilanteita, joiden vaikeutta on mahdollista säätää asteittain virtuaalitodellisuuden erilaisten muuttujien ansiosta.