26/10/2023

Fysioterapian kotitalousvähennys on parhaillaan valiokuntakäsittelyssä

Fysioterapian kotitalousvähennystä käsiteltiin tänään eduskunnan valtiovarainvaliokunnan kuulemistilaisuudessa. Fysioterapian näkökulmaa kansanedustajille valotti Suomen Fysioterapeuttien erityisasiantuntija Juho Korpi.

Liiton asiantuntijalausunnossa painotettiin mm. fysioterapian toimialan maantieteellisesti kattavia lähipalveluita ja fysioterapian hyötyä kansanterveydelle ja kansantaloudelle. Kotitalousvähennyksellä on merkitystä etenkin ikääntyvälle väestölle. Voit lukea liiton lausunnon tästä.

Verojaoston kansanedustajat pitivät väestön toimintakyvyn tukemista hyvin tärkeänä asiana. Kysymyksiä herätti kuitenkin se, onko kotitalousvähennys paras mekanismi tukea tätä asiaa.

– Ymmärrettävästi edustajia mietitytti, että voisiko palveluseteli tai jokin muu mekanismi soveltua kuntoutuspalveluihin kotitalousvähennystä paremmin, Korpi kertoo.

Kotitalousvähennyksellä on omat ongelmansa, etenkin pienituloisten eläkeläisten kohdalla. Jos eläkeläinen ei maksa paljoa veroja, ei hänelle jää mahdollisuutta vähennykseenkään.

– Ongelmana on, että fysioterapian Kela-korvausjärjestelmä purettiin ja hyvinvointialueilla palvelusetelit ovat kiven alla, eivätkä ikääntyneet pääse Kelan vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen. Nämä muut mekanismit ovat siis jumissa, Korpi harmittelee.

– Ikääntyneet ansaitsevat helpotusta kuntoutuspalveluiden hankkimiseen. Kotitalousvähennys ei ehkä ole optimaalisin malli, mutta tämän hetken realiteetit huomioiden se on kyllä järkevä ja nopea tapa vastata väestön ikääntymisen aiheuttamaan palvelutarpeeseen, hän painottaa.

– Fysioterapiayrityksille kotitalousvähennys olisi hyvä, sillä se on hallinnollisesti kevyt eikä suosisi suuria ketjuja.

Liitto nosti jo avoimella lausuntokierroksella esille kotitalousvähennysmallin seurannan tarpeen. Vaikuttavuustutkimusta pitivät tärkeinä myös Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA).

– Kotitalousvähennys tarkoittaa valtion tulojen vähentymistä, joten tuloksia on perusteltua odottaa. Terveystieteellisen tutkimuksen perusteella fysioterapia on ilman muuta vaikuttavaa, mutta etenkin ennaltaehkäisevän työn vaikutusten arviointi tulee olemaan käytännössä vaikeaa, Korpi pohtii.

Liitto on korostanut seurannassa hyvinvointialueiden vastuuta kuntoutuspalveluiden järjestäjänä. Jokaisen kansalaisen tulee saada julkisen terveydenhuollon kautta tarvitsemansa kuntoutuspalvelut, ellei halua hankkia niitä omalla kustannuksellaan.

– Julkinen sektori ei voi alkaa ohjata ihmisiä yksityisiin palveluihin omalla kustannuksella, vaikka kotitalousvähennys tulisikin mahdolliseksi. Tämä olisi paitsi epäeettistä, myös laitonta, Korpi painottaa.

– Monikanavainen järjestelmä asettuu kyllä tasapainoon, kunhan kaikki toimivat oikeudenmukaisesti.

Liiton näkemyksen mukaan hallituksen esitys on sisällöltään täsmällinen ja kattava. Kehittämisehdotuksia löytyi lähinnä opiskelijatyön täsmentämisestä. Avoimen lausuntokierroksen jälkeen hallitus linjasi, että kotitalousvähennystä ei saisi opiskelijan tuottamasta palvelusta.

– Olen huolissani siitä, että verottaja tulkitsee lakia liian tiukasti ja estää opiskelijoiden työskentelyn kokonaan, Korpi kertoo.

Liitto on ehdottanut hallituksen esityksen täsmentämistä siten, että opiskelijatyö olisi mahdollista samalla tavalla kuin muualla terveydenhuollossa.


Lue aiheesta lisää

» 13.10.2023 Fysioterapian kotitalousvähennys etenee eduskunnan käsittelyyn

» 20.09.2023 Fysioterapian kotitalousvähennys etenee

» 08.09.2023 Kotona tapahtuvasta kuntoutuksesta saanee kotitalousvähennyksen jo vuonna 2024

 

Fysioterapian kotitalousvähennys on parhaillaan valiokuntakäsittelyssä

Juho Korpi

Erityisasiantuntija
(ammatilliset asiat, terveys- ja koulutuspolitiikka)

p. 0400 166 506
juho.korpi@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä suojattu sähköposti