Liity jäseneksi
eAsiointi

Rakenteinen kirjaaminen

Rakenteista kirjaamista toteutetaan moniammatillisesti ja rakenteisen kirjaamisen periaatteiden mukaisesti. Kirjatut tiedot ovat keskeisiltä osiltaan yhteneviä kaikissa terveydenhuollon järjestelmissä niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Kirjaamisen yhtenäisyys perustuu terveydenhuollon valtakunnallisten sähköisten palveluiden järjestämisen vaatimuksiin. Potilastiedon arkistoon tallennettu potilaskertomuksen tietosisältö on käytettävissä terveyden ja sairauden hoitoon palvelunantaja- ja järjestelmäriippumattomasti potilaan suostumuksen ja kieltojen määrittelemissä rajoissa.

Rekisterit ja tietosuoja

Lue lisää

Potilasasiakirjat

Lue lisää