Toimintakykytiedon kirjaaminen fysioterapiassa

Toimintakykytieto on tärkeää tietoa, johon moni sosiaali- ja terveydenhuollon päätös ja suunnitelma perustuu. Se on tietoa siitä, miten asiakas pärjää arjessa. THL:n (2019) mukaan toimintakyky tarkoittaa ihmisen fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia edellytyksiä selviytyä hänelle itselleen merkityksellisistä ja välttämättömistä jokapäiväisen elämän toiminnoista – työstä, opiskelusta, vapaa-ajasta ja harrastuksista, itsestä ja toisista huolehtimista – siinä ympäristössä, jossa hän elää. (THL 2019).

ICF - Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus

Lue lisää

Toimintakyvyn arviointi - käytettävät mittarit

Lue lisää

Toimintakykytiedon kirjaaminen

Lue lisää

Tulevaisuudennäkymiä

Lue lisää