Sepelvaltimotautipotilaan liikunnallinen kuntoutus

Suomen Fysioterapeuttien Sepelvaltimotautipotilaan liikunnallinen kuntoutus  –suositus julkaistiin 5.10.2011. Suositus päivitettiin ensimmäisen kerran vuonna 2016 ja toinen päivitys julkaistiin 18.11.2022.

Tutkimustiedolla vahvistetun päivityksen mukaan säännöllinen kestävyysliikunta, lihasvoimaharjoittelu ja riittävä arkiaktiivisuus ovat potilaan iästä ja sukupuolesta riippumatta keskeinen osa sepelvaltimotautipotilaan kuntoutumista läpi elämän.

Sydänpotilaan kuntoutus on suunnitelmallista, tavoitteellista ja monialaista terveydenhuollon ammattilaisten ohjaamaa toimintaa, jonka tavoitteena on kuntoutujan toimintakyvyn, itsenäisen selviytymisen, elämänlaadun ja hyvinvoinnin säilyminen tai parantuminen sekä työikäisillä työkyvyn säilyminen, lisääntyminen tai sen palautuminen.

Sepelvaltimotautipotilaan liikunnallinen kuntoutus -suosituspäivitys vahvistaa aiempaa tutkimustietoa. Liikuntaa sisältävä kuntoutus vähentää merkittävästi sepelvaltimotaudista johtuvia sydäntapahtumia, jolloin elämänlaatu paranee verrattuna tavanomaiseen hoitoon.

Säännölliseen liikuntaan perustuva sydänkuntoutus säästää terveydenhuollon resursseja ja on kustannusvaikuttavaa tavanomaiseen hoitoon verrattuna. Avo- ja laitoskuntoutus parantavat elämänlaatua ja sepelvaltimotaudin vaaratekijöitä. Etäkuntoutuksen puolestaan parantaa toimintakykyä ja fyysistä aktiivisuutta sekä vähentää masennusoireita yhtä paljon kuin kasvokkain toteutettu sydänkuntoutus.

Sydänkuntoutuksen avaintekijöitä ovat liikuntaharjoittelun ohella sairastuneen toimintakyvyn arviointi, fyysisen aktiivisuuden ja ravitsemuksen ohjaus, painonhallinta ja veren rasva-arvojen optimointi, kohonneen verenpaineen hoito, tupakoinnin lopettaminen sekä psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen.

Liikunnallinen kuntoutus alkaa jo sairaalassa, jossa laaditaan yksilöllinen kuntoutussuunnitelma. Suunnitelmasta tulee käydä ilmi, miten, missä ja milloin kuntoutus toteutuu. Tavoitteena on, että kuntoutuja oppii ja rohkaistuu liikkumaan säännöllisesti, riittävän kuormittavasti ja turvallisesti.

Luen tiedote suosituksen päivityksestä täältä.

Tutustu suositukseen:

» Sepelvaltimotautipotilaan liikunnallinen kuntoutus -fysioterapiasuositus