AVH-asiakas edellyttää laaja-alaista osaamista

Fysioterapia-lehti haluaa tuoda toimintakyvyn arvioimista näkyväksi ja edistää aiheesta käytävää keskustelua. Tämä artikkeli on toimintakykyä käsittelevän juttusarjan kuudes osa. Sarja tehdään yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n sekä Toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin kansallisen asiantuntijaverkoston TOIMIAn kanssa.

Aivoverenkiertohäiriöön sairastuneiden toimintakyvyn arviointiin saatiin keväällä uusi TOIMIA-suositus. Kyse on jo aiemmin TOIMIAssa julkaistun suosituksen päivittämisestä, sillä suositus AVH- ja MS-kuntoutujan liikkumisen ja osallistumisen arviointiin julkaistiin tietokannassa alun perin jo vuonna 2011.

Suosituksen päivittämiseen oli tarvetta useastakin syystä, sanoo suosituksen valmisteluryhmän puheenjohtaja, tutkimusjohtaja Sinikka Hiekkala Invalidiliitto ry:stä.