Elämänlaadun arvioinnilla lapsen oma ääni kuuluviin

Fysioterapia-lehti haluaa tuoda toimintakyvyn arvioimista näkyväksi ja edistää aiheesta käytävää keskustelua. Tämä artikkeli on toimintakykyä käsittelevän juttusarjan kuudes osa. Sarja tehdään yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n sekä Toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin kansallisen asiantuntijaverkoston TOIMIAn kanssa.

Uusi TOIMIA-tietokannassa julkaistu suositus antaa työkaluja kouluikäisten lasten ja nuorten terveyteen liittyvän elämänlaadun mittaamiseen. Itsearviointi antaa lapselle ja hänen vanhemmilleen mahdollisuuden sanoittaa vaikeiltakin tuntuvia asioita.

Kouluikäisten lasten ja nuorten terveyteen liittyvän elämänlaadun mittaamiseen on valmistunut uusi TOIMIA-suositus. Suositus on suunnattu erityisesti väestötutkimuksen tarpeisiin sekä kliiniseen työhön perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa.

7–17-vuotiaiden terveyteen liittyvää elämänlaatua voi olla syytä kartoittaa esimerkiksi tuen tarpeiden tunnistamisessa, puheeksi ottamisen työkaluna sekä pitkäaikaissairaiden lasten ja nuorten hoitotyössä, kertoo suositusta valmistelleen asiantuntijatyöryhmän puheenjohtaja, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kehittämispäällikkö Ulla Korpilahti.

Korpilahden mukaan elämänlaatumittarit toimivat parhaiten täydentävänä työkaluna muille hoito- ja arviointi menetelmille. Niitä ei ole tarkoitettu diagnoosin tekemiseen tai seulontakäyttöön.


Koko artikkeli vain liiton jäsenten luettavissa, siirry sähköiseen lehteen tästä.