Mitä töihin kuuluu? – Kysymys, joka sinunkin kannattaisi esittää jo tänään

Fysioterapia-lehti haluaa tuoda toimintakyvyn arvioimista näkyväksi ja edistää aiheesta käytävää keskustelua. Tämä artikkeli on toimintakykyä käsittelevän juttusarjan viides osa. Sarja tehdään yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n sekä Toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin kansallisen asiantuntijaverkoston TOIMIAn kanssa. Se on samalla lehden tapa juhlistaa 75-vuotiasta liittoa ja 65 vuotta täyttävää lehteä. Jäsenet voivat kommentoida aihetta ja esittää siitä kysymyksiä jutun lopussa.

Suomalaisten elinajan odote kasvaa, mutta mikä on ikääntyvän väestön kunto? Ei erityisen hyvä, näkee Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD. Järjestön mukaan vain puolet 65-vuotiaista suomalaismiehistä ja 40 prosenttia naisista omaa hyvän toimintakyvyn jäljellä olevina elinvuosinaan. Siis kääntäen: puolet miehistä ja lähes kaksi kolmesta naisesta voi eläkepäivillään huonosti.

Tieto ilmenee OECD:n Suomen terveysprofilia koskevasta katsauksesta.

Tätä ongelmaa pohtii työkseen myös dosentti Ari Kaukiainen, joka työskentelee lääketieteellisenä johtajana LähiTapiolassa. Kaukiaisen mukaan paras keino lisätä ikääntyvän väestön toimintakykyä on tarttua ongelmiin ennalta eli parantaa vielä työiässä olevien suomalaisten hyvinvointia. Tähän pyrkii myös TOIMIAn työikäisten toimintakykyyn keskittyvä työryhmä, jonka puheenjohtajana Kaukiainen toimii.

 

TOIMIA-tietokanta on kaikille avoin työväline toimintakyvyn mittaamiseen ja arviointiin. Tietokannassa julkaistujen suositusten ja mittarien validiteettia, reliabiliteettia ja käytettävyyttä on arvioitu systemaattisesti. www.toimia.fi