Kirjaamisen villi länsi on aika jättää historiaan – jatkossa rakenne ratkaisee

Fysioterapia-lehti haluaa tuoda toimintakyvyn arvioimista näkyväksi ja edistää aiheesta käytävää keskustelua. Tämä artikkeli on toimintakykyä käsittelevän juttusarjan neljäs osa. Sarja tehdään yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n sekä Toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin kansallisen asiantuntijaverkoston TOIMIAn kanssa. Se on samalla lehden tapa juhlistaa 75-vuotiasta liittoa ja 65 vuotta täyttävää lehteä. Jäsenet voivat kommentoida aihetta ja esittää siitä kysymyksiä jutun lopussa.

Uusi rakenteisen kirjaamisen opas tarjoaa selkeän mallin toimintakykyä koskevan tiedon kirjaamiseen. Opas saadaan ammattilaisten käyttöön näillä näkymin alkuvuodesta 2019, kertoo THL:n erikoistutkija Heidi Anttila.

Tällä hetkellä toimintakykytietoa kirjataan sinne tänne – ja mikä ongelmallisinta, tekstimassoina ilman yhtenäistä rakennetta.

Näin todetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijoiden Matti Mäkelän, Heidi Anttilan ja Riikka Vuokon toimintakykytiedon kirjaamista koskevassa esityksessä. Se on yli kahden vuoden takaa mutta tiivistää varsin hyvin edelleen jatkuvan ongelman: toimintakykyä koskevat kirjaukset ovat hajallaan, rakenteeltaan vaihtelevia ja vaikeasti löydettävissä.

 

TOIMIA-tietokanta on kaikille avoin työväline toimintakyvyn mittaamiseen ja arviointiin. Tietokannassa julkaistujen suositusten ja mittarien validiteettia, reliabiliteettia ja käytettävyyttä on arvioitu systemaattisesti. www.toimia.fi