Miten toimintakykyä mitataan?

Fysioterapia-lehti haluaa tuoda toimintakyvyn arvioimista näkyväksi ja edistää aiheesta käytävää keskustelua. Tämä artikkeli aloittaa uuden, toimintakykyä käsittelevän juttusarjan. Sarja tehdään yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n sekä Toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin kansallisen asiantuntijaverkoston TOIMIAn kanssa. Se on samalla lehden tapa juhlistaa 75-vuotiasta liittoa ja 65 vuotta täyttävää lehteä. Jäsenet voivat kommentoida aihetta ja esittää siitä kysymyksiä jutun lopussa.

Toimintakyvyn arvioinnin tulee olla yhdenmukaista, luotettavaa ja vertailukelpoista, korostaa THL:n erikoistutkija Heli Valkeinen. Artikkeli on laajan, toimintakykyä käsittelevän juttusarjan ensimmäinen osa.

Toimintakyvyn arviointi on tärkeä osa fysioterapeuttien sekä muiden sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten päivittäistä työtä. Sen perusteella määritellään asiakkaalle tarpeellinen hoito tai kuntoutus. Myös lainsäädännössä edellytetään toimintakyvyn arviointia palveluiden tai etuuksien saamiseksi. THL:n mukaan ”on selvää, että arvioinnin on oltava pätevää ja luotettavaa”.

Yhtenäinen ja päteviin arviointimenetelmiin perustuva toimintakyvyn mittaaminen on keskeistä asiakkaiden yhdenvertaisuudelle, sanoo THL:n erikoistutkija Heli Valkeinen.

– Toimintakyky on usein pohjalla esimerkiksi etuisuus- ja kuntoutuspäätöksissä. Asiakkaiden tulee olla yhdenvertaisessa asemassa eri puolilla maata.

Arviointikäytäntöjen yhdenmukaisuus tarjoaa fysioterapeuteille myös mahdollisuuden tulosten vertailuun ja työn kehittämiseen.

– Miksi toisaalla saadaan kuntoutuksella eri tuloksia kuin meillä?, Valkeinen havainnollistaa.