Suositukset yhdenmukaistavat toimintakyvyn arviointia kuntoutuksessa

Fysioterapia-lehti haluaa tuoda toimintakyvyn arvioimista näkyväksi ja edistää aiheesta käytävää keskustelua. Tämä artikkeli on toimintakykyä käsittelevän juttusarjan yhdeksäs osa. Sarja tehdään yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n sekä Toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin kansallisen asiantuntijaverkoston TOIMIAn kanssa.

TOIMIAn uudet suositukset tarjoavat yksityiskohtaisia työkaluja kuntoutuksen ja kuntoutustarpeen arvioinnin tueksi. Samalla ne luovat pohjaa kuntoutuksen yhtenäiselle tietopohjalle.

Suosituksista ensimmäinen koskee aikuisten toimintakyvyn itsearviointia. Siinä esitellään kolme vaihtoehtoista mittaria aikuisten toimintakyvyn itsearviointiin kuntoutumistarpeen tunnistamisessa ja kuntoutumisen seurannassa, kertovat Kelan vastaava asiantuntijalääkäri Jan Löfstedt ja toimintaterapeutti Kaisa-Maria Vuoristo Vantaan kaupungilta. Löfstedt ja Vuoristo toimivat suosituksen laatineen Kuti-hankkeen asiantuntijaryhmän jäseninä.

Erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa ja yksityisten palveluntuottajien piirissä on tähän asti käytetty erilaisia arviointimenetelmiä, ja kertynyt tieto ei ole ollut vertailukelpoista, Vuoristo sanoo.