Kuntoutuksen koulutus ja tutkimus turvataan ja alan vetovoimaa vahvistetaan

Toimenpiteet tavoitteen edistämiseksi

Kuntoutusalan koulutuksen ja tutkimuksen rahoitusta lisätään

09.02.2024 Ammattikorkeakoulujen rahoitukseen ehdotetaan muutoksia

07.02.2024 Lausunto ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen toiminnasta perittävistä maksuista annettujen valtioneuvoston asetusten muuttamisesta

07.02.2024 Lausunto ammattikorkeakoulujen rahoitusmallin uudistamista koskevista asetusluonnoksista

02.02.2024 Täydennyskoulutusasetus jäi tyngäksi

11.01.2024 Tutkijalähtöisen tutkimuksen mahdollisuudet paranevat

 

19.12.2023 Fysioterapian näkyvyys Käypä Hoito -suosituksissa vaatii kehittämistyötä

28.11.2023 STM linjaa tutkimuksen tulevaisuutta

23.10.2023 Täydennyskoulutusasetus ei lunastanut kaikkia odotuksia

18.10.2023 Lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutuksesta

25.08.2023 Kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisehdotukset julkaistu

21.08.2023 Kannanotto: työterveyshuoltoon pätevöittävä koulutus on työnantajan vastuulla

11.08.2023 STM valmistelee uutta täydennyskoulutusasetusta

08.08.2023 Kannanotto: Jatkuva oppiminen vaatii kehittämistoimia

15.03.2023 Sote- ja kuntoutusalojen koulutuksen kehittämishankkeet edenneet loppusuoralle

24.01.2023 Opitaanko koulussa mitään? [Blogi]

09.01.2023 Lausunto täydentävään hallituksen esitykseen hyvinvointialueiden rahoituslain muuttamisesta (yliopistosairaalalisä)

 

12.11.2021 Lausunto ammattikorkeakoulu- ja yliopistolait

15.1.2021 Kommentit Akavan lausuntoon valtioneuvoston koulutuspoliittisesta selonteosta

 

Kuntoutusalan opiskelijoiden työharjoittelut turvataan

30.03.2023 Lausunto sosiaali- ja terveysministeriön luonnokseen sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvästä ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta suoritettavasta korvauksesta

29.6.2022 Lausunto terveydenhuoltolain muuttamisesta (Opiskelijoiden harjoittelut)

25.10.2022 Kommentit Akavan lausuntoon koskien korkeakoulujen jatkuvan oppimisen strategiaa

03.10.2022 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain ja terveydenhuoltolain 60 §:n muuttamisesta sekä erikoissairaanhoitolain 28 ja 29 §:n kumoamisesta (yliopistollisen sairaalan tehtävät)

 

Kuntoutusalan palkkaus on kilpailukykyinen ja ala kannustaa yrittäjyyteen

16.05.2024 Fysioterapian Kela-korvaus palannee 1.1.2025

08.04.2024 Kelan uusi korvausmalli tekee tuloaan

19.02.2024 Akavalaiset yrittäjät vaativat ripeitä toimia Soterin rekisteriruuhkan purkamiseksi

12.02.2024 Sopijajärjestöt hyväksyivät SOTE-sopimuksen palkkaliitteet

06.02.2024 Hyvän työn ohjelmalla haetaan ratkaisua sote-alan henkilöstöpulaan

30.01.2024 Pirkanmaan hyvinvointialue harmonisoi fysioterapeuttien peruspalkat

04.01.2024 Sote-valvontalaki on tullut voimaan – hinnat rekisteröitymiselle julkaistu

 

01.12.2023 Työnantajayritysten määrä notkahtanut

27.11.2023 Lausunto sosiaali- ja terveysministeriön luonnokseen asetukseksi sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen suoritteiden maksullisuudesta

02.11.2023 Fysioterapeuttien palkat nousivat vuonna 2022 yhtä paljon julkisella ja yksityisellä sektorilla

16.10.2023 Lausunto STM:n suoritemaksutyöryhmälle Valvontalain mukaisten suoritteiden maksujen vaikutuksesta fysioterapia-alan yrityksiin

19.09.2023 Työ kohti oikeudenmukaista palkkausta jatkuu SOTE-pöydässä

19.09.2023 Fysioterapeuttien palkkasuositukset on päivitetty

18.08.2023 Hallituksen kaavailemat työlainsäädännön muutokset ovat sekä uhka että mahdollisuus

12.06.2023 Työnteon estäminen on järjen köyhyyttä [BLOGI]

30.5.2023 Elinkeinovapaus kuuluu myös sote-alalle

27.02.2023 Kuntoutusala tarjoaa merkityksellistä työtä nyt ja tulevaisuudessa [Blogi]

25.4.2022 Lausunto hallituksen esitykseen sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalaiksi

03.03.2023 Lausunto sosiaali- ja terveysministeriön ohjeeseen koskien ammattihenkilölainsäädännön soveltamista

28.01.2023 Lausunto sosiaali- ja terveysministeriön henkilöstön riittävyyden sote-tiekarttaan

 

13.12.2022 Miksi osaaminen ei ole arvokasta?

29.11.2022 Lausunto asetukseen sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen suoritteiden maksullisuudesta

07.04.2022 [Mielipidekirjoitus] Julkinen talous ei ole nollasummapeliä – se on arvovalintoja (LSItä-HämeEtelä-Suomen SanomatKouvolan SanomatKymen Sanomat)

06.04.2022 [Mielipidekirjoitus] Onko kuntatyöntekijälle varaa maksaa parempaa palkkaa? (Kauppalehti)

06.04.2022 Onko kuntatyöntekijälle varaa maksaa parempaa palkkaa? [Blogi]

05.02.2022 [Mielipidekirjoitus] Suomen suurin kuntoutusala rämpii palkkakuopassa (TS)

 

Hankintapolitiikka tukee yrittäjyyttä

05.03.2024 Fysioterapian hinta kehittyy maltillisesti

 

25.10.2023 Liitto vaatii Kelaa oikaisemaan loputkin virheellisistä hankintapäätöksistä

17.10.2023 Yritystoiminnan aloituskustannuksiin ehdotetaan muutoksia

22.09.2023 Fysioterapia on edelleen edullista

20.09.2023 Fysioterapiayrittäjät joutuivat kärsijöiksi Kelan perusteetta hylkäämien tarjousten vuoksi

19.09.2023 Fysioterapeuttien palkkasuositukset on päivitetty

25.08.2023 Hyvä, paha palveluseteli [Mielipidekirjoitus]

08.08.2023 Markkinaoikeus kumosi Kelan hankintapäätöksiä

12.06.2023 Työnteon estäminen on järjen köyhyyttä [Blogi]

18.04.2023 Julkisten hankintojen kehitystyötä tehdään monella rintamalla

22.03.2023 Monituottajamalli on hyvä renki, mutta huono isäntä [Blogi]

14.03.2023 Sote-valvontalaki on hyväksytty – laki yksityisestä terveydenhuollosta jää historiaan

 

13.09.2022 Kelan kilpailutuksessa kohtuuttomia hylkäyksiä

20.1.2022 Kannanotto: Kelan vaativan laakinnallisen kuntoutuksen hankintamenettelyyn

 

29.10.2021 Kannanotto: Monikanavarahoituksen purkaminen voi aiheuttaa vakavia ongelmia kuntoutuksen toteutumiseen

27.09.2021 Nykyinen palveluseteli sopii huonosti kuntoutuksen hankintoihin [Blogi]

15.9.2021 Kommentit Kelan hankintasopimukseen

31.8.2021 Lausunto monikanavarahoituksen purkamisen valmistelun virkamiesselvityksestä

21.6.2021 Kommentit Kelan yksilöterapioiden hankintaan ja tarjouskilpailuun

16.06.2021 Mikä myy, kuka saa ja kenelle maksetaan? [Blogi]

12.5.2021 Palvelusetelillä pilkkahinta ja eriarvoiset palvelut [Mielipidekirjoitus] (Aamulehti)

10.5.2021 Kommentit Kelan eettiseen ohjeistukseen palveluntuottajille

31.3.2021 Kommentit VSSPHn hankintamenettelyyn ja hankintasopimukseen

31.3.2021 Kommentit Kymsoten Hankintamenettelyyn ja hankintasopimukseen

28.1.2021 Kannanotto: Kehitysehdotuksia Kelan terapiapalveluiden hankintoihin

12.10.2020 Kommentit Kelalla vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen hankinnasta