Jokainen eläkeikäinen on toimintakykyinen

Ikääntyvän väestön nykyinen terveys ja toimintakyky herättävät huolen paitsi ikääntyneiden elämänlaadusta, myös palvelujärjestelmän kantokyvystä tulevaisuudessa. Vuonna 2040 monien hyvinvointialueiden asukkaista joka viides on yli 75-vuotias. Jos ympärivuorokautisen hoidon ja säännöllisen kotihoidon tarve säilyvät nykytasolla, kustannukset kasvavat lähes kahdella miljardilla eurolla 2040-luvulle tultaessa. Kustannusten kasvua on mahdollista vähentää ikääntyneiden toimintakykyä tukemalla. Suomeen tarvitaan vahvempi ikääntyneiden kuntoutusjärjestelmä, joka pitää sisällään myös oikea-aikaisia terveyttä edistäviä toimia.

» Lue Suomen Fysioterapeuttien ratkaisuehdotukset täältä

 

Toimenpiteet tavoitteen edistämiseksi

Ikääntyneille säädetään kuntoutustakuu ja asumispalveluihin kuntoutusvelvoite & Passivoiva hoito korvataan kuntoutuksella

11.06.2024 Ikääntyneiden kuntoutus — mihin voidaan panostaa?

18.04.2024 Pohjois-Pohjanmaa on pitkällä kotikuntoutuksen kehittämisessä

10.04.2024 Miten kotihoito voi kuntouttaa?

15.11.2023 Lausunto laatusuositukseen aktiivisen ja toimintakykyisen ikääntymisen ja kestävien palvelujen turvaamiseksi 2024-2027

07.09.2023 Kannanotto: Henkilöstömitoitusta on muutettava

01.09.2023 Lausunto vanhuspalvelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamiseen

15.03.2023 Pohde säästää väärässä paikassa [Mielipidekirjoitus]

31.10.2022 Ikääntyneiden kuntoutusta on tehostettava. [Blogi]

31.8.2022 Lausunto Ikäohjelmaa koskevasta valtioneuvoston periaatepäätöksestä

15.02.2022 Kaikki kädet ovat arvokkaita [Blogi]

29.11.2021 Ikääntyneiden oikeus kuntoutukseen vaatii uudistusta lainsäädäntöön (TS, Aamulehti, LS)

03.09.2021 Ikäystävällinen Suomi uhkaa jäädä unelmaksi [Blogi]

27.08.2021 Lausunto hallituksen esitykseen laiksi sosiaalihuoltolain ja ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

10.08.2020 Lausunto iäkkäiden henkilöiden palvelukokonaisuutta koskevan lainsäädännön uudistamisesta

26.06.2020 Lausunto iäkkäiden ihmisten palvelujen laatusuositukseen

27.05.2020 Ikääntyneiden kuntoutukseen tarvitaan valtion tukea (Kymen Sanomat, Kouvolan sanomat, Etelä-Suomen sanomat, LS, Lapin Kansa, HS, Kaleva)

05.05.2020 Koronarajoitukset heikentävät yli 70-vuotiaiden toimintakykyä (Lapin kansa, Kaleva, Kymensanomat, Keski-Pohjanmaa, LS, Itä-Häme, TS, Aamulehti)

10.03.2020 Lausunto hallituksen esitykseen laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaa-li ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta

 

Kuntoutuspalveluista saa kotitalousvähennyksen

Tavoite on täyttynyt 1.1.2024.

20.11.2023 Valiokunnat näyttivät vihreää valoa fysioterapian kotitalousvähennykselle

26.10.2023 Lausunto ja kuulemistilaisuus hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi vuoden 2024 tuloveroasteikosta, tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden muiden verolakien muuttamisesta (fysioterapian kotitalousvähennys)

26.10.2023 Fysioterapian kotitalousvähennys on parhaillaan valiokuntakäsittelyssä

13.10.2023 Fysioterapian kotitalousvähennys etenee eduskunnan käsittelyyn

20.09.2023 Fysioterapian kotitalousvähennys etenee

12.09.2023 Lausunto hallituksen esitykseen kuntoutuksen kotitalousvähennyksestä

08.09.2023 Kotona tapahtuvasta kuntoutuksesta saanee kotitalousvähennyksen jo vuonna 2024

23.08.2023 Kotikuntoutukseen suunnitellaan kotitalousvähennystä

 

Jokainen eläkeikäinen on toimintakykyinen

Juho Korpi

Erityisasiantuntija
(ammatilliset asiat, terveys- ja koulutuspolitiikka)

p. 0400 166 506
juho.korpi@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä suojattu sähköposti