04/10/2018

Kuntoutus kohentaa toimintakykyä

Vuoden 2018 kannustusrahan saaja, Anders Romberg, väitteli vuonna 2013 liikunnan vaikutuksista MS-tautia sairastavien toimintakykyyn. Neurologiset sairaudet ovat haastavia, eikä niitä kaikkia voida terveyttää. Kuntoutuksella voidaan kuitenkin kohentaa toimintakykyä ja parantaa elämänlaatua.

MS-tauti on ennakoimaton ja vaikea neurologinen sairaus, jota ei voida parantaa. Eurooppalaista tutkimusyhteistyötä on tehty 90-luvulta asti ja sillä on ollut suuri merkitys taudin hoidossa. On yhteistä perspektiiviä, yhteisiä kriteerejä ja mittareita. On nähty, kuinka sairastaviin on voitu vaikuttaa positiivisesti.

MS-tautia sairastavien hoidossa voima- ja kestävyysharjoittelu on vahvasti vaikuttavaa ja mitattavaa. Toki harjoitusmuotoja on suuresti sovellettava vamman vaikeusasteen mukaan. Ylipäänsä fyysinen aktiivisuus ja hyötyliikunta ovat hyväksi.

-Pitkäkestoisella liikuntaharjoittelulla on kiistattomasti myönteisiä vaikutuksia MS-tautia sairastavien toimintakyvyn parantamiseen. Liikuntaharjoittelu on turvallista, eikä sillä ole haittavaikutuksia sairauden luonnolliseen kulkuun tai oireisiin.

Fysioterapia on parhaimmillaan luovaa ja hauskaa

Anders Romberg jakaa osaamistaan laajasti. Hän on luennoinut Suomessa ja Euroopassa alan ammattilaisille, MS-tautia sairastaville ja harvinaisia neurologisia sairauksia sairastaville. Luennot vetävät paljon kuulijoita – sairastavia, MS-hoitajia, fysioterapeutteja – paikalle.

– Ammatissani on keskeistä tavata ihmisiä ympäri Suomea. He tulevat eri taustoista ja he puhuvat eri murteilla. Neurologisia sairauksia on myös monenlaisia. Se tuo aidosti haastetta työhön ja fysioterapian tavoitteiden asetteluun. On suuri rikkaus tehdä töitä hyvin erilaisten ihmisten kanssa.

– Fysioterapia on parhaimmillaan luovaa ja hauskaa. Kun on fysioterapeutti Mauri Katajiston kaltainen työkaveri, voi itsekin heittäytyä työssään yhdessä kuntoutujien kanssa. Iän tuoman kypsyyden ansiosta sitä uskaltaa antaa palaa vain!  Liikuntaharjoittelu on myös turvallista, eikä sillä ole haittavaikutuksia sairauden luonnolliseen kulkuun tai oireisiin.

Kelan kilpailutus ihmetyttää

Maskun neurologinen kuntoutuskeskus ei pärjännyt Kelan kilpailutuksessa, kun se valitsi suomenkielisen laitosmuotoisen vaativan lääkinnällisen, moniammatillisen yksilökuntoutuksen toteuttajaa. Päätös ruotsinkielisestä kuntoutuksesta oli Maskulle myönteinen vuodelle 2019, optiovuodet 2020 ja 2021 ovat mahdollisia.

– On surullista ja kovin vaikeasti ymmärrettävää, että hinnan osuus on 80 % ja laadun osuus vain 20 %. Turun Sanomat nosti Kelan päätöksen jälkeen kysymyksen, tietävätkö palvelutuottajat edes, ketkä laitoskuntoutusta toteuttavat. Minä täällä Maskussa olen tehnyt sitä jo lähes 30 vuotta, hämmästelee Anders Romberg.

_________________________________

Kannustusraha -palkinto myönnetään vuosittain fysioterapian kehittämisestä tai tunnetuksi tekemisestä. Se voidaan jakaa joko yksittäiselle jäsenyhdistyksen jäsenelle/jäsenryhmälle tai liiton/yhdistyksen tehtävissä toimivalle henkilölle tai toimielimelle. Liiton jäsenyhdistykset ehdottavat ja valitsevat vuosittain kannustusrahan saajan.

Lisätietoja: Anders Romberg, puh. 044 9731141