Henkilöjäsenten vaali 2024

Asetu ehdolle ja ole mukana vaikuttamassa fysioterapian tulevaisuuteen!

Edustajisto on Suomen Fysioterapeuttien ylin päättävä elin, joka koostuu sekä liiton jäsenyhdistysten jäsenistä että suoraan liittoon kuuluvista henkilöjäsenistä.

Jäsenyhdistykset valitsevat omat edustajansa vuosikokouksissaan niiden henkilöiden keskuudesta, joiden jäsenyys liittoon muodostuu ensisijaisesti kyseisen yhdistyksen kautta. Ne, jotka kuuluvat liittoon suoraan henkilöjäseninä, äänestävät keskuudestaan omat edustajansa toukokuussa käytävällä sähköisellä vaalilla, jota tämä ohje koskee. Lähetämme vielä erikseen henkilökohtaisen viestin kaikille vaalikelpoisille ja äänioikeutetuille jäsenille.

» Yleistiedote vaaleista
» Suomen Fysioterapeuttien äänestys- ja vaalijärjestys

Ehdokasasettelu

Ehdokkaita voi asettaa 1.-19.4.2024 välisenä aikana. Jokainen äänioikeutettu voi asettaa vaalissa yhden ehdokkaan, ei kuitenkaan itseään. Jos haluat itse ehdolle, sinun tulee siis hankkia itsellesi asettaja. Liiton toimistolta saat tarvittaessa apua asettajan löytämiseksi.

Ehdokkaan asettaja täyttää ehdokasasettelun asiakirjan ja toimittaa sen 19.4.2024 mennessä sähköpostitse osoitteella vaalit@suomenfysioterapeutit.fi

Vaalikelpoisuus ja äänioikeus

Nyt toimitettavassa henkilöjäsenten edustajavaalissa ovat vaalikelpoisia ja äänioikeutettuja kaikki ne liiton henkilöjäsenet, jotka ovat liittyneet liiton henkilöjäseniksi 31.12.2023 mennessä ja joilla ei ole vuoden 2023 osalta maksamattomia jäsenmaksuja. Äänioikeus ja vaalikelpoisuus ovat tarkistettavissa liitosta 1.-12.4.2024.

Vaaliluetteloa koskevat oikaisuvaatimukset on toimitettava vaalitoimikunnalle 12.4.2024 mennessä. Vaaliluetteloon hyväksytyt muutokset lisätään vaaliluetteloon 16.4.2024 mennessä.

Vaalitapa ja äänestäminen

Ehdokkaista valitaan seitsemän varsinaista edustajiston edustajaa ja seitsemän varaedustajaa äänimäärien mukaisessa järjestyksessä.

Äänestysaika on 8.-22.5.2024 ja äänestys suoritetaan sähköisesti. Äänestää voi vain kerran. Äänestäminen tapahtuu henkilökohtaisen linkin kautta. Lähetämme linkin kaikille äänioikeutetuille sekä sähköpostitse että tekstiviestinä keskiviikkona 8.5.2024.

Vaalien tulos julkaistaan verkossa 31.5.2024 mennessä ja Fysioterapia-lehdessä 4/2024.

 


Lisätietoja vaaleista:
p. 0207 199 590, vaalit@suomenfysioterapeutit.fi.

Ehdokasesittelyt

Lue lisää