11/11/2021

Akava kannattaa koronapassin käytön laajentamista työpaikoille määräaikaisesti

Maan hallitus on linjannut eilen koronatilanteen edellyttämistä toimista. Hallitus haluaa edistää koronapassin käytön laajentamista itsenäiseksi rajoituskeinoksi ja selvittää mahdollisuutta koronapassin käyttöön työpaikoilla. Akavan mielestä koronapassin käytön laajentaminen kaikille työpaikoille määräajaksi on perusteltua ja tarkoituksenmukaista ottaen huomioon koronatilanne ja rokotuskattavuus. Akava pitää tärkeänä, että valmistelu tehdään kolmikantaisesti yhdessä työmarkkinakeskusjärjestöjen kanssa.

Kävimme Akavan hallituksen kokouksessa 8. marraskuuta laajan keskustelun koronatilanteesta ja terveysturvallisuudesta. Mielestämme nyt on aika korostaa vastuullisuutta sekä yhteiskunnan etua ja toimivuutta. Akava kannattaa koronapassin käytön laajentamista kaikille työpaikoille määräaikaisesti. On tärkeää, että voimme pitää yhteiskunnan toiminnassa ja ihmiset voivat tehdä työtään turvallisesti, sanoo Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder.

Terveydenhuollon kuormitus koronan takia tällä hetkellä on suuri ja se toimii kantokykynsä rajoilla. Hoitojonot ja hoitovelka uhkaavat kasvaa entisestään. Korona on luokiteltu yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi. Olemme tilanteessa, jossa rokotuskattavuus, päivittäisten tartuntojen määrä ja terveydenhuollon kuormitus edellyttävät mielestämme toimia, joilla varmistetaan terveysturvallisuus ja yhteiskunnan toiminta, Akavan työmarkkinajohtaja Katarina Murto sanoo.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan joka viides yli 12-vuotiaista Suomessa ei ole saanut kahta koronarokotetta.

Rokotuskattavuutta on pyritty nostamaan suosittelemalla koronarokotusten ottamista. Rajoitusten kiristäminen tai yhteiskunnan sulkeminen sekä hoitojonojen pitkittyminen ja terveydenhuollon kuormituksen kasvu eivät ole toivottava vaihtoehto ihmisten tai yhteiskunnan kannalta, Murto jatkaa.

Koronapassin käyttöönotto työpaikoilla on oikeudellisesti moniulotteinen kysymys. On selvää, että asiaan liittyy haastavia perustuslaillisia ja perusoikeuksiin liittyviä kysymyksiä, jotka tulee arvioida tarkkaan. Kokonaistilanteen perusteella on mielestämme kuitenkin aika korostaa yksilön oikeuksien rinnalla yksilön vastuita ja velvollisuuksia kanssaihmisiä ja yhteiskuntaa kohtaan. Kyse on paitsi terveysturvallisuudesta, myös yhteiskunnan toimivuudesta ja kustannuksista sekä työpaikkojen työturvallisuudesta, Murto korostaa.

Työturvallisuudesta on huolehdittava työpaikoilla niin, että työntekijän itsensä tai muiden työntekijöiden turvallisuus ja terveys eivät vaarannu.

Sekä työnantajalla että työntekijällä on velvollisuus huolehtia itsensä ja muiden työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä. Koronapassi antaisi mahdollisuuden toteuttaa vaarojen arviointi kattavasti lain edellyttämällä tavalla jokaisella työpaikalla. Työterveyshuoltoa tulisi hyödyntää koronapassin käyttöönoton yhteydessä, Murto sanoo.