13/11/2023

BLOGI | Liikehäiriötä sairastava hyötyy fysioterapiasta


Tämän blogitekstin vierailevana kirjoittajana on toiminut Liikehäiriösairauksien liitto ry:n toiminnanjohtaja Johanna Reiman.


Näkyvät neurologiset pitkäaikaissairaudet vaikuttavat sairastavan ja hänen läheisensä elämään. Liikehäiriösairaudet koskettavat yli 70 000 suomalaista ja esimerkiksi Parkinsonin tautia sairastavien määrän ennustetaan (WHO 2022) kaksinkertaistuvan seuraavana kahtenakymmenenä vuotena. Fysioterapia on välttämätön apu liikehäiriöistä kärsiville.

Osaava fysioterapeutti tuntee liikehäiriösairauksien mukanaan tuomat muutokset ihmiselle. Hän arvioi jokaisen toimintakyvyn yksilöllisesti ja kohtaa asiakkaan ymmärtävästi. Hän asettaa sairastavan kanssa tavoitteet yhteistyölle. Fysioterapiakäyntien välissä on tärkeä huolehtia itsehoidosta ja motivoitua liikkumaan oman tilanteen rajoissa. Liikehäiriösairauksiin liittyy kognitiivisia muutoksia, joten läheisten antama tsemppi rohkaisee aktiivisuuteen.

Liikehäiriöitä on monia

Parkinsonin tautiin on olemassa vain oireita helpottavia lääkkeitä ja tätä sairautta ei voi ennaltaehkäistä. Dystonia aiheuttaa lihasjäykkyyttä, jota botuliinipistosten lisäksi helpottaa osaavan fysioterapeutin kanssa työskentely. Osa hyvinvointialueista haluaa saamamme tiedon mukaan säästää liikehäiriösairaiden fysioterapiassa, mikä on huomattavan lyhytnäköistä terveydenhoitoa.

Essentiaalinen vapina on yleisin, mutta tuntemattomin liikehäiriösairaus. Siinä useimmiten joko pää tai kädet vapisevat. Moni ’essi’ häpeää tilannettaan eikä löydä tai saa sairauteensa apua. Huntingtonin tautia ja muita liikehäiriösairauksia sairastaa useampi sata suomalaista ja fysioterapia auttaa niissäkin.

Näyttöön perustuva sairautta ymmärtävä fysioterapia

Liikehäiriösairauksien liitto ry:n fysioterapeutit toimivat sopeutumista tukevien kurssien parissa auttaen sairastavia arjen toimintakyvyn ylläpitämisessä. Pidämme tärkeänä yhteistyötä eri tehtävissä toimivien osaavien fysioterapeuttien kanssa ja liikehäiriöitä sairastavien elämän helpottamista. Sekä Parkinsonin että Huntingtonin tautiin on olemassa kansainväliset fysioterapiasuositukset. Fysioterapiaa vaaditaan myös Pohjoismaisen Parkinson-neuvoston suosituksessa, joka julkaistiin syyskuussa 2023.

Onnittelemme Suomen Fysioterapeutit ry:tä sen yhteiskunnallisesta aktiivisuudesta hyvinvoivien suomalaisten puolesta. Potilasjärjestöt tekevät mielellään yhteistyötä osaavien ammattilaisten kanssa, joista tehokkaat fysioterapeutit ovat loistava esimerkki. Sairastava ansaitsee näyttöön perustuvaa aidon ammattilaisen ohjausta toimintakykynsä säilyttämisessä.

 

Kuva: Liikehäiriosairauksien liitto ry:n kurssitoimintaa.
Ryhmää vetää fysioterapeutti Taina Piittisjärvi, jolla on
31 vuoden kokemus liikehäiriösairaiden kuntoutuksesta.