03/12/2020

Eläinten fysioterapia täydentämään erikoisasiantuntijanimikkeistöä

Suomen Fysioterapeuttien hallitus hyväksyi marraskuun lopulla eläinten fysioterapian erikoisasiantuntijan osaksi liiton erikoisasiantuntijanimikkeistöä. Uutta nimikettä on työstetty Suomen Eläinfysioterapeutit ry:n ja liiton erikoisasiantuntijaneuvoston yhteistyönä.

Fysioterapian erikoisasiantuntijuuden tavoitteena on osaamisen kehittäminen, sen näkyväksi tuominen ja urakehityksen tukeminen. Fysioterapian erikoisasiantuntijan keskeisenä ominaisuutena on kyky yhdistää tutkimustieto fysioterapeutin työhön ja kehittää alaa. Fysioterapian erikoisasiantuntijalta edellytetään vankkaa kliinistä osaamista ja fysioterapia-alan teoreettista hallintaa sekä vahvaa näyttöä toiminnasta erikoisalansa kehittäjänä, kouluttajana ja tiedon välittäjänä.

–Fysioterapian erikoisasiantuntijuuden kriteereihin kuuluvaa osaamista on tärkeä tuoda esille ja näkyväksi, muistuttaa Suomen Fysioterapeuttien kehittämisasiantuntija Hanna Häkkinen.

Muita fysioterapian erikoisasiantuntijanimikkeitä ovat tällä hetkellä lasten fysioterapia, tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia, aikuisten neurologinen fysioterapia, perusterveydenhuollon fysioterapia, työfysioterapia sekä kipufysioterapia.

–Olemme todella innoissamme tästä saavutuksesta. Voimme nyt muiden tunnustettujen erikoisalojen kanssa tuoda ammattitaitoamme ja erikoisosaamistamme näkyväksi, toteaa Suomen Eläinfysioterapeutit ry:n hallitus.

Erikoisasiantuntijanimikettä voi hakea kaksi kertaan vuodessa. Hakuajat päättyvät aina huhti- ja lokakuun lopussa. Nimike herättää tasaisesti kiinnostusta ja se on noteerattu myös työelämässä. Erikoisalueen asiantuntijuutta voidaankin hyödyntää erityisesti koulutuksissa, asiantuntijalausunnoissa ja asiantuntijoina työryhmissä. Nimikkeestä on todettu olevan apua myös palkkaneuvotteluissa.

Uusia nimikkeitä työstetään aina yhteistyössä sitä ehdottaman tahon kanssa. Uusia ehdotuksia nimikkeistä voi aina esittää ja sen jälkeen käytävän keskustelun pohjalta voidaan käynnistää yhteistyössä tehtävä ko. nimikkeen kuvaus hakijoita varten.

Seuraava erikoisasiantuntijahaku päättyy 30.4.2021.

 

» Lataa päivitetty kriteeristö tästä

Lisätietoja erikoisasiantuntijanimikkeestä:
https://www.suomenfysioterapeutit.fi/jasenet/palvelut-ja-edut/fysioterapian-erikoisasiantuntija/