16/04/2019

Fysioterapiaan panostaminen tuo yhteiskunnalle isoja säästöjä

Kansansairauksien yhteiskunnalle kerryttämää laskua voidaan merkittävästi pienentää resursoimalla fysioterapiaan. Tällä hetkellä kansalaiset ohjautuvat fysioterapiaan myöhään, tai heitä ei ohjata fysioterapeutille lainkaan. Syynä ei ole fysioterapia-alan työvoimapula. Päinvastoin – Suomessa on paljon fysioterapeutteja, mutta fysioterapiaa hyödynnetään aivan liian vähän kansansairauksista aiheutuviin kustannuksiin nähden.

Fysioterapia on tehokas ja edullinen keino ehkäistä kansalaisten työ- ja toimintakyvyttömyydestä aiheutuvia kustannuksia. Fysioterapeutin erityisosaamisalueita ovat terveys, liikkuminen ja toimintakyky. Fysioterapialla voidaan vaikuttaa muun muassa siihen, että ikäihmiset pystyvät asumaan kotona pidempään.

Tieteellinen näyttö fysioterapian vaikuttavuudesta on vahva, mutta siitä huolimatta:

  • • vain 40 % sydänpotilaista saa fysioterapiaa
  • • vain 15 % aivoverenkiertohäiriöpotilaista pääsee asianmukaiseen moniammatilliseen kuntoutukseen
  • • tuki- ja liikuntaelinsairauksia hoidetaan edelleen leikkauksin ja lääkehoidoin, vaikka fysioterapialla päästään samaan lopputulokseen pienemmillä riskeillä ja kustannustehokkaammin.

Fysioterapian vaikuttavien toimintamallien valtakunnallinen käyttöönotto edellyttää kansallista ohjausta. Suomen Fysioterapeutit vaatii, että tämä huomioidaan hallitusohjelmassa.

 

1) Perusterveydenhuollossa kaikille kansalaisille on taattava pääsy fysioterapeutin vastaanotolle. Fysioterapeutin on oltava esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinongelmissa potilaan ensisijainen terveydenhuollon kontakti.

  • • Kansalaiset on ohjattava nopeasti fysioterapeutille, jotta oireen syy selviää mahdollisimman varhain ja tehokas kuntoutus voidaan aloittaa.
  • • Varhainen puuttuminen vähentää sairauslomia ja työkyvyttömyyttä sekä lisää kansalaisten elämänlaatua.
  • • Fysioterapia vähentää tarvetta lääkkeiden käyttöön ja turhiin kuvantamistutkimuksiin.

2) Fysioterapiaa on lisättävä vähän liikkuvien kansalaisten aktivoimiseksi.

  • • Fysioterapeutin vastaanottoja on lisättävä kouluterveydenhuoltoon, jotta varhainen puuttuminen koululaisten tuki- ja liikuntaelinoireisiin sekä liikkumattomuuteen on mahdollista.
  • • Yleisimpien kansansairauksien hoitoketjuihin on liitettävä fysioterapia, koska liikunnan ja lihasvoimaharjoittelun hyödylliset vaikutukset ovattutkitusti sairauksia ennaltaehkäiseviä sekä hoitavia.
  • • Fyysisellä aktiivisuudella on merkittävä vaikutus aivoterveyteen. Liikunta ja liike kehittävät kognitiivista toimintaa ja muistia sekä tukevat mielenterveyttä.
  • • Liikunnallistaaktiivisuutta lisäämällä voidaan ennaltaehkäistä fyysisiä ja psyykkisiä sairauksia sekä ehkäistä syrjäytymistä.

Fysioterapiapalvelut voidaan järjestää perusterveydenhuollon omana toimintana tai hankkia palveluseteleillä yksityiseltä palveluntuottajalta. Tärkeää on taata riittävät resurssit vaikuttavuuden saavuttamiseksi ja varmistaa fysioterapian saatavuus asiakaslähtöisesti sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa. Kaikki fysioterapiapalveluiden hankinnat ja kilpailutukset on toteutettava vastuullisesti ja painottaen fysioterapian laatua.

Lisätietoja:

Tiina Mäkinen
puheenjohtaja
p. 0207 199 592, 040 507 7382
tiina.makinen@suomenfysioterapeutit.fi

Katri Partanen
kehittämisasiantuntija (työelämä ja järjestötoiminta)
p. 0207 199 596
katri.partanen@suomenfysioterapeutit.fi