03/10/2023

Hengitysfysioterapian edistäminen on Vuoden Fysioterapeutin aktiivinen intohimo

Herkko Ryynänen haluaa parantaa potilaiden toimintakykyä sekä päivittäistä jaksamista fysioterapian avulla.

Rautainen osaaja ja tekijä, jakaa tietämystä ja asiantuntemusta, nostaa asioita esille osaamisen kehittämiseksi, luo aktiivisesti yhteistyöverkostoa alan toimijoiden ympärille; muun muassa näin kuvaavat kollegat vuoden 2023 fysioterapeutiksi valittua Herkko Ryynästä.

Suomen Fysioterapeutit ry:n puheenjohtaja Tiina Mäkinen korostaa, että Ryynänen on ollut tiiviisti mukana edistämässä hengitysfysioterapian osaamista. Hän on aktiivinen niin perusterveyden ja erikoissairaanhoidon kuin koulutuksen ja verkostoitumisen saralla.

Herkko on ihmisenä äärimmäisen empaattinen, nöyrän oloinen ja helposti lähestyttävä. Yhdessä tekeminen ja jokaisen tiedonjyvän hyödyntäminen kuvaa hänen ajatteluaan.

Laaja-alainen toimintakenttä

Ryynäsen mukaan hengitysfysioterapia on siirtynyt muun fysioterapian tapaan kohti potilasta aktivoivaa terapiaa. Hengitysfysioterapia soveltuu keuhkosairauksien kuntoutuksen lisäksi muun muassa sydän -ja neurologisten sairauksien sekä leikkaus- ja tehohoitopotilaiden kuntoutukseen sekä psykofyysiseen fysioterapiaan.

Hengitysfysioterapian soveltamisalue on hyvin laaja, sillä hengitys on olennainen osa jokaisen ihmisen elämää. Tavoitteena on aktivoida potilasta ja saada hänet liikkeelle sekä tuntemaan olonsa paremmaksi ja elämään täysipainoista elämää.

Keuhkosairauksissa hengitysfunktio heikkenee, joka rajoittaa toimintakykyä ja heikentää elämänlaatua. Tähän vastataan spesifeillä hengitysharjoituksilla sekä aktiivisella liikuntaharjoittelulla. Näin tehostetaan hengityselimistön toimintaa, parannetaan toimintakykyä ja ennaltaehkäistään liitännäissairauksia.

Liikunnan ja aktiivisen terapian hyödyistä on näyttöä ja tulokset ovat hyviä. Suorituskyky, oiretuntemus ja hoitoennuste paranevat, mikä koituu sekä potilaan että yhteiskunnan hyväksi.

Verkosto rakentuu

Oma monipuolinen liikuntaharrastus johdatti Ryynäsen fysioterapia-alalle. Työura ohjautui alusta saakka hengitysfysioterapiaan, joka on hyvien sattumusten sekä fysioterapian maisteriopintojen kautta johdattanut nykyisiin asiantuntijatehtäviin hengitysterveyden parissa.

Ryynäsen päätyö on nyt suomalaisten keuhkoterveyttä edistävässä Filha ry:ssä. Oman toiminimensä kautta hän tekee erilaisia projekteja, kuten koulutusta ja alan oppaita. Hän on ollut näkyvästi mukana perustamassa alan toimijoiden verkostoa.

Muilla fysioterapian erikoisaloilla on omia erikoisjärjestöjä. Hengitysfysioterapialla on nyt epävirallinen sellainen, johon kuuluu lähes 150 jäsentä: alan ammattilaisia kaikilta sektoreilta sekä oppilaitoksista ympäri Suomen. Yhdessä edistämme alan osaamisen kehittymistä.

Vuoden fysioterapeutti on alan esikuva, innostava toimija ja tunnustettu vaikuttaja, jonka valitsevat ehdotusten pohjalta Suomen Fysioterapeutit ry ja Tempur Sealy Suomi Oy.

Katso myös!


Lisätiedot

Herkko Ryynänen, p. 040 703 0231, herkko.ryynanen@filha.fi
Tiina Mäkinen, p. 040 507 7382, tiina.makinen@suomenfysioterpapeutit.fi

kuva: Roni Rekomaa