11/10/2023

Ikääntyneiden fysioterapia voi olla muutakin kuin hoitotyötä

Suomen Fysioterapeutit järjesti 10.10.2023 yhteistyössä Attendo terapiapalveluiden kanssa webinaarin Fysioterapeutin asiantuntijuus osana moniammatillista hoivapalvelua. Webinaarissa kuultiin Attendon tekemästä kehitystyöstä ikääntyneiden kuntoutuksen ja toimintakykyä tukevien palveluiden parantamiseksi. Yhteistyön taustalla on halu nostaa esille työelämän hyviä käytäntöjä.

Liitto on viime vuosina tiivistänyt ammatillista edunvalvontaa, joka liittyy hoitotyön teettämiseen fysioterapeuteilla. Tämä poiki myös yhteydenoton Attendo Terapiapalveluilta ja heidän mallinsa fysioterapeutin asiantuntijuuden hyödyntämisestä ikääntyneiden asumispalveluissa kuulosti erittäin järkevältä, toteaa Suomen Fysioterapeutit ry:n erityisasiantuntija Juho Korpi.

Ikääntyneiden hoitopalvelut ovat viime vuosina saaneet mediassa varsin kielteisen maineen. Hoitotyön teettäminen fysioterapeuteilla on heikentänyt myös ikääntyneiden kuntoutuksen vetovoimaa fysioterapeuttien näkökulmasta. Lue hoitotyön teettämisestä fysioterapeuteilla tarkemmin täältä.

Attendolla fysioterapeutin roolissa korostuvat asiantuntijuus asiakkaan toimintakyvyn arvioinnissa, kuntoutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa, asiakkaiden apuvälinepalveluissa ja hoitohenkilökunnan opastamisessa kuntouttavaan työotteeseen sekä ergonomisiin työskentelytapoihin. Lisäksi fysioterapeutti osallistuu hoitopalavereihin ja yhteistyöhön omaisten kanssa, kertoo Attendo Terapiapalveluiden palvelupäällikkö Teemu Peuraniemi.

Liiton kesällä 2022 tekemän jäsenkyselyn perusteella hoitotyön teettäminen fysioterapeuteilla on yleinen ongelma. Paine siirtää perushoidon tehtäviä fysioterapeuteille korostui erityisesti hoitajien ollessa vajaamiehityksellä.

Monessa ikääntyneiden asumispalveluyksikössä ei ole aina ollut fysioterapeuttia ja uuden terapeutin saapuminen yksikköön vaatii huolellista valmistelua ja säännöllistä kommunikaatiota henkilöstön kesken. Selkeä fysioterapeutin työnkuvaus on auttanut meitä paljon. Toki aiemmin juurtuneen toimintakulttuurin muuttaminen vaatii välillä runsaastikin keskustelua, Peuraniemi painottaa.

 

Fysioterapeutin työnkuvaa Attendo Terapiapalveluissa avataan kattavasti oheisella webinaaritallenteella.

Ikääntyneiden fysioterapia voi olla muutakin kuin hoitotyötä

Juho Korpi

Erityisasiantuntija
(ammatilliset asiat, terveys- ja koulutuspolitiikka)

p. 0400 166 506
juho.korpi@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä suojattu sähköposti