24/04/2024

Miten moniammatillista yhteistyötä voi kehittää?

Suomen Fysioterapeuttien webinaarisarja Työelämän hyvät käytännöt jatkui 23.4.2024, jolloin aiheena oli ICF ja moniammatillisuus – hanketavoitteesta käytäntöön. Webinaarissa kuulet miten moniammatillista yhteistyötä on kehitetty Coronarialla ja millaisia hyötyjä suuresta kansainvälisestä hankkeesta voi saada käytännön työhön.

Coronaria osallistui vuosina 2021-2023 kansainväliseen Interprofessionalism in action (INPRO) -hankkeeseen, jonka tavoitteena oli kehittää sote-ammattien välistä koulutusta ja yhteistyökäytäntöjä, sekä helpottaa alaa opiskelevien, tulevien ammattilaisten siirtymistä koulutuksesta työelämään. Hankkeessa olivat mukana korkeakoulut sekä niiden työelämäkumppanit Belgiasta, Alankomaista, Itävallasta sekä Suomesta. Hanketyön motivaattorina oli tunnistettu tarve kehittää moniammatillisia ja asiakaslähtöisiä työskentelymalleja.

Hankkeen puitteissa pilotointiin esimerkiksi sote-alan opiskelijoiden moniammatillisten harjoittelujaksojen käytäntöjä ja pohdittiin millaisia yhteisiä kompetensseja eri kuntoutusalan ammattilaisilla on. Hankkeen lopputuloksena syntyi mm. ammattien välisen työharjoittelumallin käsikirja ja ammattien välisen yhteistyön osaamistasojen kuvaus ja itsearviointityökalu. Hankkeen tuottamat muut materiaalit löydät hankesivuilta. Lisätietoa hankkeesta löydät myös Jyväskylän Ammattikorkeakoulun verkkosivuilta.

 

Miten moniammatillista yhteistyötä voi kehittää?

Juho Korpi

Erityisasiantuntija
(ammatilliset asiat, terveys- ja koulutuspolitiikka)

p. 0400 166 506
juho.korpi@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä suojattu sähköposti