04/03/2020

Opinnäytetyöstipendit Heidi Johanssonille, Leea Nummiselle ja Maija Paukkuselle

 

Suomen Fysioterapeuttien vuoden 2020 opinnäytetyöstipendien saajat on nyt valittu.

Alempi korkeakoulututkinto

Alempi korkeakoulututkinto -sarjassa stipendin saivat Heidi Johansson ja Leea Numminen Turun ammattikorkeakoulusta työllään Kehotietoisuus-harjoitteluopas tanssioppilaan liikehallinnan ja palautumisen tueksi. Tanssi- ja musiikkiopisto Arkipelagin tanssiryhmille tehdyn kehittämistyön tuloksena syntyi opas, jossa on kolme osa-aluetta. Tieto-osiossa esitellään kehotietoisuusharjoittelun hyötyjä ja teoreettista taustaa. Tämän lisäksi opas sisältää harjoitteluohjelman sekä lyhyen opettajien osion. Opas perustuu ennaltaehkäisevän fysioterapian tavoitteisiin ja se hyödyntää joogan, somaattisen harjoittelun sekä psykofyysisen hengitys- ja fysioterapian harjoitteita.

Tutustu työhön täällä:
https://www.theseus.fi/handle/10024/263476

Ylempi korkeakoulututkinto

Ylempi korkeakoulututkinto -sarjassa stipendin sai Maija Paukkunen Tampereen ammattikorkeakoulusta työllään Individualized Assessment of Patients of with Non-specific Low back Pain. Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää ammattilaisille suunnattu koulutusmateriaali alaselkäkipupotilaan yksilöllisestä arvioinnista työterveyshuollossa ja selvittää koulutukseen osallistuneiden työfysioterapeuttien kokemuksia biopsykososiaalisesta lähestymistavasta. Kehitetty koulutusmateriaali helpotti ammattilaista potilaan yksilöllisen psykososiaalisen riskiprofiilin arvioimisessa ja auttoi kommunikoimaan työkyvyttömyyden riskitekijöistä validoivaa vuorovaikutusta hyödyntäen.

Tutustu työhön täällä:
https://www.theseus.fi/handle/10024/266408

Stipendin arvo on molemmissa sarjoissa 500 euroa. Paljon onnea!