14/08/2020

Sairaanhoitopiirien tulee osallistua suojainten hankintakustannuksiin kuntoutuksen ostopalveluissa

Suomen Fysioterapeutit lähestyi sairaanhoitopiirejä terapiassa käytettävien suojainten hankintakustannusten korvaamiseksi kuntoutuksen palveluntuottajille. Liitto on saanut jäsenistöltä useita yhteydenottoja asiaan liittyen, sillä monissa hankintasopimuksissa asiaa ei ole huomioitu lainkaan. Tämä johtunee siitä, että koronaviruksen kaltaiseen pandemiaan ei ole osattu varautua ja suojainten tarve on muutoin ollut kuntoutuksessa pääasiassa vähäistä.

Suomen Fysioterapeutit vaatii sairaanhoitopiirejä ja kuntia kantamaan vastuunsa ulkoistamistaan palveluista myös suojainten hankintakustannusten osalta. Suomen hallitus on päättänyt tukea kuntien taloutta 1,4 miljardilla eurolla. On kohtuullista, että suojaimiin liittyvät kustannukset korvataan palveluntuottajille, joiden tilanne on koronaviruksen vuoksi kokonaisuutena erittäin vaikea. Lisäksi sairaanhoitopiirien tulee tukea palveluntuottajia suojainten hankinnassa tarkoituksenmukaisella tavalla.

Kuntoutusalan yritysten tukeminen on osa yhteisvastuullisuutta

Suojainten käyttöön ja muihin varotoimenpiteisiin liittyvien lisääntyneiden kustannusten lisäksi fysioterapia-yritysten asiakasmäärät ovat valtakunnallisesti vähentyneet, ja yritysten toimintaedellytykset ovat paikoin erittäin heikot. Sairaanhoitopiirien ja kuntien tulee paitsi huolehtia vastuullaan olevista palveluista, myös toimia yhteisvastuullisesti alueensa kuntoutusalan yritysten toimintaedellytysten tukemiseksi.

Palveluntuottajat eivät ole pystyneet ennakoimaan pandemian aiheuttamaa suojainten tarvetta, eikä kustannuksia ole voitu tämän vuoksi huomioida palvelujen hintaa muodostettaessa. Koronaviruksen vuoksi suojainten tarve ja niihin liittyvät kustannukset ovat merkittävästi suurempia kuin normaalissa kuntoutustoiminnassa. Liitteessä on kuvattu tarkemmin koronaviruksen aiheuttamien lisäkustannusten muodostumista.

Taustaa:

Kansaneläkelaitos on päättänyt korvata tehostetusta hygieniasta ja aseptiikasta aiheutuneita kustannuksia palveluntuottajille. Korvaukset ovat suojautumisen ja hygienian osalta 3 euroa/asiakas/terapiakäynti. Erityisjärjestelyistä aiheutuneita kustannuksia korvataan 18 euroa/asiakas.

Sosiaali- ja terveysministeriö on suositellut, että kunta tai kuntayhtymä järjestää suojaimet järjestämisvastuullaan olevien palveluiden tuottajille, esimerkiksi fysioterapian ostopalvelun tuottajille. Käytännössä palveluntuottajien on ollut pakko hankkia suojaimia itse, koska työn tekeminen viranomaisten ohjeistuksen mukaan on vaatinut, ja vaatii edelleen, suojainten käyttöä.

Millaisia kustannuksia terapian toteutuksessa aiheutuu tehostetusta hygieniasta ja suojavarusteista?

Välittömään asiakastyöhön kuluva aika on kasvanut huomattavasti. Valmisteluiden, muuttuneiden käytänteiden sekä hygienian erityinen huomioiminen vie n. 15-30 minuuttia/asiakas. Eli 45 minuutin terapia vie terapeutilta poikkeusoloissa 60-75 minuuttia. Tämä tarkoittaa noin kahta asiakasta vähemmän päivässä, josta syntyy tulonmenetystä 120 € – 200 € päivässä yhtä fysioterapeuttia kohden.

Tehostettu toimipisteen siivous maksaa 500 € – 800 € kuukaudessa. Käsidesit ja hanskat sekä puhdistusaineet tietokoneille, puhelimille ja pinnoille maksavat 100-200 € kuukaudessa toimipistettä kohden. Hengityssuojaimet maksavat 1,5-2 €/kpl. Tilanteesta ja tarpeesta riippuen osa palveluntuottajista on hankkinut hengityssuojaimia myös asiakkaille ja saattajille. Kertakäyttötakit tai esiliinat olleet pakollisia esimerkiksi laitoksissa ja palveluasumisyksiköissä.

Arvio kustannuksista yhtä terapiakertaa kohden:

Kiinteät kustannukset siivoamisesta ja tulonmenetyksistä 4700 €/kk per terapeutti, jos terapeutilla on arviolta 140 asiakasta kuukaudessa. Kuluja on tämän perusteella 35 € per asiakaskäynti.

Arvio kotikäyntien kustannuksista:

Siivouskuluja ei synny kotikäynneillä, mutta ajan tarve siirtymisissä ja suojautumisessa on suurempi, jolloin siirtymäajat kotikäynneillä ja allasterapiassa ovat pidentyneet. Tämä johtaa edellä mainittuun tulojen menetykseen.

Millaisia kustannuksia muodostuu suojainten osalta?

THL, STM ja työsuojelun ohjeet ovat olleet ristiriitaisia, jonka vuoksi palveluntuottajat ovat toimineet asiakaskohtaisesti. Riittävä suojautuminen ja asiakkaan suojaaminen on ollut ykkösprioriteetti. Tarvetta on ollut kirurgiselle suunenäsuojukselle ja PP2/3 hengityssuojaimille. Kustannukset muodostuvat sekä asiakkaan (suunenäsuojus ja käsidesit ym.) että terapeutin (laajempi suojautuminen) suojainten käytöstä.

Arvio etäkuntoutuksen kustannuksista

Etäkuntoutuksen kiinteät kulut (koneet, laitteet, webkamerat, kuulokkeet jne.) ovat keskimäärin 355 € (vaihteluväli 20-2500 €). Asiakaskohtaiset kulut luonnollisesti riippuvat asiakkaiden määrästä; kulut ovat samat, olipa asiakkaita yksi tai kymmeniä. Ohjelmistokulut ovat keskimäärin 142 €.