20/11/2023

Valiokunnat näyttivät vihreää valoa fysioterapian kotitalousvähennykselle

Pääministeri Orpon hallitusohjelmaan kirjattu kuntoutuksen kotitalousvähennys täsmentyi lainvalmistelussa koskemaan kotona tuotettua fysio- ja toimintaterapiaa. Kotitalousvähennys on kuluneen syksyn aikana saanut kannatusta niin eduskunnan budjettiriihessä kuin valiokuntien käsittelyssä. On hyvin todennäköistä, että eduskunta hyväksyy fysioterapian kotitalousvähennyksen loppuvuoden aikana ja laki astuu voimaan vuoden 2024 alusta.

Laki on alusta asti ollut hyvin valmisteltu ja esittämämme näkökulmat on huomioitu hyvin, iloitsee Suomen Fysioterapeuttien erityisasiantuntija Juho Korpi.

Valtiovarainvaliokunnan kuulemistilaisuudessa liitto korosti kotitalousvähennyksen positiivista vaikutusta paitsi fysioterapian toimialaan, myös palvelujen saatavuuden vahvistamiseen. Kehittämisehdotukset koskivat opiskelijoiden toiminnan selkeyttämistä.

Halusimme välttää tilanteen, jossa verottaja tulkitsisi lakia niin tiukasti, etteivät opiskelijat voisi osallistua kotona tuotettuun fysioterapiaan lainkaan, Korpi selventää.

Kotitalousvähennyksen kautta saatu tuki on haluttu kohdentaa tuki nimenomaan laillistettujen fysioterapeuttien antamaan fysioterapiaan. Avoimen lausuntokierroksen jälkeen opiskelijoiden asema jäi kuitenkin vielä epäselväksi. Jos verottajan linja olisi ollut tiukka, olisi opiskelijoiden harjoittelupaikkojen saatavuus voinut heikentyä.

On erittäin hyvä, että valiokunta on nyt mietinnössään korostanut sitä, että rajaus ei saa estää harjoittelijoiden osallistumista kotona tapahtuvaan kuntoutukseen, Korpi kiittelee.

Valiokunta piti perusteltuna myös kotitalousvähennyksen määräaikaisen korottamisen jatkamista, eli vähennys säilyy myös ensi vuonna kuudessakymmenessä prosentissa. Fysioterapiayrittäjä voi myös hakea kotitalousvähennystä asiakkaan puolesta, joka on mainio markkinointivaltti etenkin ikääntyneiden palveluissa.

Palvelumuotoilu kuntoon ennen ensi vuotta

Fysioterapiayritysten kannattaa viimeistään nyt aloittaa suunnittelu kotona tapahtuvien fysioterapiapalveluiden kehittämiseksi ja markkinoimiseksi. Liitto on järjestänyt tänä vuonna useita jäsenille maksuttomia koulutuksia markkinoinnin, someviestinnän ja palvelumuotoilun tueksi.

– Vauhtia kehittämistyöhön kannattaa hakea liiton keväällä järjestämistä viestinnän ja digimarkkinoinnin koulutuksista sekä tänä syksynä järjestetystä palvelumuotoilun koulutuskokonaisuudesta, Suomen Fysioterapeuttien erityisasiantuntija Jarmo Mäkelä vinkkaa.

Liiton järjestämät koulutukset löydät koulutuskalenterista. Jäsenille maksuttomat koulutukset löytyvät myös suoraan liiton tänä vuonna käyttöön otetulta Vuolearning -oppimisalustalta. Jos et ole vielä osallistunut liiton alustalla oleviin koulutuksiin, voit pyytää käyttäjätunnukset osoitteesta ilmoittautumiset@suomenfysioterapeutit.fi. Kaikki koulutukset voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulun mukaan.

Lue lisää kotitalousvähennyksestä

» Valiokunnan mietintö VaVM 8/2023 vp

» 26.10.2023 Fysioterapian kotitalousvähennys on parhaillaan valiokuntakäsittelyssä

» 13.10.2023 Fysioterapian kotitalousvähennys etenee eduskunnan käsittelyyn

» 20.09.2023 Fysioterapian kotitalousvähennys etenee

» 08.09.2023 Kotona tapahtuvasta kuntoutuksesta saanee kotitalousvähennyksen jo vuonna 2024

Valiokunnat näyttivät vihreää valoa fysioterapian kotitalousvähennykselle

Juho Korpi

Erityisasiantuntija
(ammatilliset asiat, terveys- ja koulutuspolitiikka)

p. 0400 166 506
juho.korpi@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä suojattu sähköposti

Valiokunnat näyttivät vihreää valoa fysioterapian kotitalousvähennykselle

Jarmo Mäkelä

Erityisasiantuntija
(yrittäjät, työterveyshuolto)

p. 0207 199 597
p. 040 868 1779
jarmo.makela@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä suojattu sähköposti