02/03/2022

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto kuntasektorille

Kunta-alan neuvotteluiden keskeytymisen vuoksi Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry on päättänyt ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta 7.3.2022 alkaen seuraavilla sopimusaloilla: Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES, Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES, Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS ja Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus SOTE.

Kielto koskee kaikki edellä mainittujen työehtosopimusten piirissä työskenteleviä Suomen Fysioterapeuttien jäseniä. Vauhditustoimet eivät tässä vaiheessa kuitenkaan koske virkasuhteisia jäseniä, koska kunnallinen virkaehtosopimuslaki rajaa virkamiehen työtaisteluoikeuden vain lakkoon. Kiellon ulkopuolelle on rajattu myös työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle tai terveydelle. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piirissä eivät ole myöskään sellaiset yleistä turvallisuutta tai omaisuuden turvaamista koskevat työt, joita ei ole mahdollista siirtää myöhemmäksi.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto on voimassa 7.3. klo 00.01 – 13.3. klo 23.59

Lähetimme aiheesta tiedon sähköpostitse kaikille niille liiton jäsenille, jotka rekisteritietojen mukaan työskentelevät kunta-alalla tai joilta puuttuu työpaikkatieto. Mikäli työskentelet kunta-alalla, etkä saanut viestiä tai sait viestin, vaikka työskentelet yksityisellä sektorilla – tarkista jäsentietosi osoitteessa https://esiointi.yap.fi/fysioterapeutit!

Mitä ylityö- ja vuoronvaihtokielto tarkoittaa?

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana työtä tehdään normaalisti ennalta suunniteltujen työvuorolistojen mukaisesti. Kiellon aikana ei suostuta työnantajan ehdottamaan lisä- tai ylityöhön, eikä vaihtamaan työvuoroa.

Ylityökielto = Älä ylitä normaalia säännöllistä työaikaasi. Älä tee ylityötä tai kerrytä työaikasaldoa. Kielto koskee sekä vuorokautista että viikoittaista ylityötä. Ylityön tekemiseen ei voi sitoutua työsopimuksessa vaan siitä pitää sopia tapauskohtaisesti. Työpaikalle saavutaan ja sieltä poistutaan täsmällisesti työvuoroluetteloon merkityn työvuoron mukaisesti. Liukuvassa työajassa olevat työntekijät eivät ylitä säännöllistä päiväkohtaista työaikaansa.

Vuoronvaihtokielto = Älä vaihda työvuoroasi. Tee vahvistettuun työvuoroluetteloon merkitty työaikasi, älä enempää.

Muista #ArvoaAsiantuntijalle kun sometat aiheesta!

Mistä löydän lisätietoja?

Neuvotteluihin ja työtaistelutoimiin liittyviä lisätietoja löydät neuvottelukierroksen omalta alasivulta: https://www.suomenfysioterapeutit.fi/neuvottelut

Ovathan yhteystietosi ajantasalla?

On tärkeää, että työtaisteluihin liittyvät viestimme tavoittavat kaikki jäsenemme. Rekisteritiedoissa tulisi olla myös jokin muu sähköpostiosoite kuin työosoite, jotta tavoitamme sinut myös mahdollisen lakon aikana.

Seuraa neuvottelutiedotusta

Seuraa neuvotteluihin liittyvää viestintäämme sekä liiton verkkosivuilla että somekanavilla. Kohdennetut viestit ja toimintaohjeet lähetämme sähköpostitse ja mahdollisesti myös tekstiviestein.

Lisätietoja saat myös JUKOn verkkosivuilta www.juko.fi/kunta, Facebookissa www.facebook.com/JUKOry ja Twitterissä www.twitter.com/JUKOry.

Käytämme viestinnässä slogania ”Arvoa asiantuntijalle” ja somessa #ArvoaAsiantuntijalle.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto kuntasektorille

Katri Partanen

Erityisasiantuntija
(julkinen sektori, suoravastaanotto, kansainväliset asiat)

p. 0207 199 596
katri.partanen@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä henkilökohtainen suojattu sähköposti