Liity jäseneksi
eAsiointi

Työsopimukset

Työsopimuslaki on työelämän peruslaki ja sitä sovelletaan lähes kaikissa työsuhteissa tehtävän työn laadusta riippumatta. Siinä säädetään työnantajan ja työntekijän velvollisuuksista ja oikeuksista sekä muista keskeisimmistä työsuhteeseen liittyvistä asioista, jotka määrittävät työsuhteen vähimmäisehdot. Lain sisältö on pääosin pakottavaa oikeutta, ainoastaan erikseen mainituista säännöksistä voidaan sopia toisin työsopimuksessa tai työehtosopimuksessa.