Työsopimukset

Työsopimuslaki on työelämän peruslaki ja sitä sovelletaan lähes kaikissa työsuhteissa tehtävän työn laadusta riippumatta. Siinä säädetään työnantajan ja työntekijän velvollisuuksista ja oikeuksista sekä muista keskeisimmistä työsuhteeseen liittyvistä asioista, jotka määrittävät työsuhteen vähimmäisehdot. Lain sisältö on pääosin pakottavaa oikeutta, ainoastaan erikseen mainituista säännöksistä voidaan sopia toisin työsopimuksessa tai työehtosopimuksessa. 

Vaikka työsopimuksen voikin periaatteessa tehdä suullisesti, suosittelemme tekemään sen aina kirjallisesti.  

Työsopimuksen sisältö

Työsopimuksessa on tärkeää sopia alla olevista asioista. Osa asioista voi olla myös työpaikan yleisissä koko henkilöstöä koskevissa ohjesäännöissä. Tällöin kyseisten asioiden osalta riittää, että työsopimuksessa on maininta voimassa olevan ohjesäännön noudattamisesta.  

Asiakohtaiset lisätiedot saat klikkaamalla otsikoita.

Työsopimuksen ja työehtosopimuksen suhde

Työehtosopimus määrittelee työsopimuksen vähimmäisehdot, joita työsuhteessa on ainakin noudatettava. Jos työsopimus on ristiriidassa työehtosopimuksen kanssa, on noudatettava työehtosopimuksen työntekijälle edullisempia määräyksiä. Työsopimus on siis niiltä osin mitätön. Sovitut lakia ja työehtosopimusta paremmat tai tarkemmat ehdot on kirjattava työsopimukseen. 

Selvitä ennen kuin allekirjoitat!

Allekirjoittamalla työsopimuksen osapuolet sitoutuvat sovittuihin ehtoihin. On erittäin tärkeää selvittää itselleen, mitkä ovat työsuhteen ehdot. Allekirjoitetun sopimuksen ehtoja voidaan muuttaa vain, jos siihen on irtisanomisperuste tai jos siitä on erikseen sovittu. Lainvastaisia ehtoja pidetään kuitenkin mitättöminä.  Älä allekirjoita mitään sellaista, mitä et ymmärrä tai hyväksy, tai minkä tulkinta on epäselvää. 

 


Mikäli työsopimuksessasi on mainittu jokin näistä, olethan yhteydessä asiantuntijaamme. 

  • Kilpailukieltosopimus
  • Koulutussopimus 
  • Liike- ja ammattisalaisuudet, salassapitovelvollisuus
  • Kilpaileva työsopimus