01/02/2019

Kela ostikin yleisfysioterapiaa

Suomen Fysioterapeutit ry:n kannanotto Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kilpailutukseen.

Suomen Fysioterapeutit osallistui tiistaina 29.1.2019 Kelan pääjohtaja Elli Aaltosen kutsumaan neuvotteluun, jossa käytiin läpi vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kilpailutusta, tehtyjä sopimuksia ja suorahankintoja. Kyseinen kilpailutus on herättänyt paljon keskustelua, tunteita ja järkytystä. Kilpailutus toteutettiin uudella painotuksella, 20 % laatu ja 80 % hinta. Aiemmin painotus oli 50-50.

Laatuasia on puhututtanut koko kilpailutuksen ajan. Kela toi neuvottelussa esille, että heille kilpailutuksessa oli kysymys yleisfysioterapian hankkimisesta, vaikka kohderyhmänä olivat vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaat. Tämä kertonee kaiken siitä, mihin tällainen hintakilpailu voikin sopia – laadusta tinkimiseen.

Seurauksista olemme saaneet lukea useista eri medioista sekä liittoon tulleista viesteistä palveluntuottajilta ja asiakkailta. Kaiken tämän jälkeen tuntuu pahalta, että Kela väittää tehneensä kilpailutuksen ja hankinnat nimenomaan asiakasta ajatellen. Kuinka moni vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen tarpeessa olevista asiakkaista väittää kilpailutusta onnistuneeksi? Kun raha muuttuu merkittävimmäksi motiiviksi 80/20 jaolla, unohtuvat helposti vaikeavammaisen asiakkaan perustarpeet.

Asia on mielestämme nyt nostettava esille valtakunnallisesti, sillä tuoreimmat uutiset ovat täyttyneet hyvin  samantyyppisestä ilmiöstä/tilanteesta. Vanhusten hoivapalveluissa on ilmennyt erittäin suuria ongelmia ja räikeitä puutteita. Palveluiden alistaminen kilpailutukselle, ja etenkin pörssiyhtiöiden mukaan tulo kilpailuun, vääristää myös meidän toimialaamme. Vahvan pien- ja yksinyrittäjyyden toiminnanmahdollisuudet heikkenevät. Kilpailutuksissa tietämättömyys toimialasta ja sen yrittäjyyden erityispiirteistä, huono kilpailutusosaaminen, oikeanlaisten kriteerien sekä laadukkaan seurannan puute ovat johtaneet nyt medioissa kuultuun ja nähtyyn. Tulevatko fysioterapia ja kuntoutus alistumaan samaan tilaan, josta saamme nyt lukea lehdistä?

Kuntoutujien ja palveluntuottajien oikaisupyynnöt ruuhkauttivat Kelan

Kilpailutuksen keskiössä pitäisi olla yksittäisen ihmisen henkilökohtaiset kuntoutumisen tarpeet. Nyt Kelassa on ilmennyt hankintaosaamisen puutetta ja tietämättömyyttä kuntoutujien tarpeista. Syksyisen kilpailutuksen jälkeen kuntoutujat ovat tehneet päätöksistä valtavan määrän suorahankintapyyntöjä ja palvelutuottajat oikaisuvaatimuksia. Kela on pahasti ruuhkautunut. Vastaukset suorahankintapyyntöihin ovat olleet lähes identtisiä vedoten siihen, ettei suorahankintaan ole lääketieteellisiä perusteita. Kuntoutujan tosiasialliset syyt suorahankinnalle ovat olleet muun muassa ne, että uuden palveluntuottajan tilat ovat esteelliset, välineistö ja tilat eivät vastaa kuntoutujan tarpeita tai tarjolla ei ole vastaavaa terapeutin osaamista. Kela vetoaa lisäksi hylkäyspäätöksissä hankintalakiin, josta THL:n vammaispalvelujen käsikirjassa yksiselitteisesti ohjataan; Hankintayksikön on siis aina noudatettava palvelua koskevaa sisällöllistä lainsäädäntöä, eikä asiakkaan oikeuksien sivuttamista voida perustella hankintalain säännöksillä”.

On suoraselkäisyyttä tunnustaa virhe ja tehdä korjausliike. Onko edelleen jossain myynnissä hyvää laatua halvalla? Toki tämä ei yllättänyt Kelaa, jos heidän tarkoituksenaan oli ostaa yleisfysioterapiaa vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkailleen. Kilpailutuksen epäonnistuminen näkyi myös siinä, että Kela järjesti uuden kilpailutuksen lasten ja nuorten osalta. Tosiasiassa myös muut kuntoutujaryhmät olisi pitänyt ottaa huomioon!

Kelan valtuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Sari Sarkomaa tunnusti mediassa 29.1.2019, että Kelan nyt toteuttama kilpailutus ei toimi vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kilpailuttamiseen. Sarkomaa oli mukana neuvottelutilaisuudessa, ja sai kuulla suoraan kilpailutukseen osallistuneiden alojen etujärjestöiltä kilpailutuksen epäonnistumisesta ja pettymyksestä Kelan toimintaan.

Rekisteröitymismenettelyyn siirryttävä pikaisesti

Mitkä ovat Kelan arvot ja yhteiskuntavastuu tämäntyyppisessä tilanteessa? Toivottavasti Kelassa ja maamme hallituksessa ymmärretään, millaista vahinkoa tämä muutos ja kilpailutus sai aikaiseksi ensisijaisesti fysioterapia-alalla, mutta toisaalta koko kuntoutuksen kentässä.

Kela on siirtymässä rekisteröitymismenettelyyn ja se tulisi toteuttaa mahdollisimman nopeasti. Hankintalaki ei sovellu vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kilpailutukseen. Rekisteröitymismenettelyn osalta on erityisen tärkeää tunnistaa asiakkaiden tarpeet sekä heidän tarpeisiinsa kohdistettu erityisosaaminen ja palveluntuottajien palvelun laatu. Kysymys on kuitenkin vaativasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta. Tällä hetkellä pelkona on, saadaanko rekisteröitymismenettelyn alkamiseen asti pidettyä nyt kilpailusta tippuneet, erittäin osaavat ammattilaiset mukana tuottamassa palveluja myös tulevaisuudessa.

Kelan neuvottelutilaisuuden hienoin anti oli Kelan pääjohtaja Elli Aaltosen havainto ja päätös, että meidän on äärimmäisen tärkeää tehdä eri terapialiittojen, taustajärjestöjen, palveluntuottajien ja kuntoutujien kesken yhteistyötä, kuunnella toisiamme ja hyödyntää kaikkien tietoja jo suunnitteluvaiheessa. Nyt on sitten tekojen aika Kelallakin – odotamme innolla yhteistyön aikaa.

Lisätietoa:

Jarmo Mäkelä
Suomen Fysioterapeutit ry
p. 040 868 1779
jarmo.makela@suomenfysioterapeutit.fi

Reetta Tuomisto
Suomen Fysioterapeutit ry
p. 040 529 3601
reetta.tuomisto@outlook.com

» 29.1 2019 Terapiajärjestöjen tapaamiseen saapuneet kysymykset ja vastaukset