11/01/2024

Tutkijalähtöisen tutkimuksen mahdollisuudet paranevat

Sosiaali- ja terveysministeriön 1.1.2024 voimaan astuva asetus Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen suoritteiden maksullisuudesta helpottaa tutkijalähtöistä tutkimusta. Suoritemaksut pienenevät suppeiden ja laajojen tietolupien osalta, mutta nousevat normaalin tietoluvan ja tuntiperusteisen työn osalta.

Laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä (ns. toisiolaki) tuli voimaan 1.5.2019. Lain tarkoituksena on mahdollistaa sote-järjestelmän, Kelan sekä muiden toimijoiden tuottamien tietojen tehokas, tietoturvallinen ja sujuva käsittely sekä mahdollistaa tietoaineiston käyttö tutkimustyössä. Tietolupaviranomaisen perimät poikkeuksellisen korkeat maksut ovat aiheuttaneet voimakasta kritiikkiä jo vuosia. Liitto kritisoi marraskuussa 2023 antamassaan lausunnossa suoritemaksujen korkeaa hinnoittelua ja tarkoituksenmukaisten hinnoittelukategorioiden vajaavuutta sekä esitti huolen tutkijalähtöisen tutkimuksen vaikeutumisesta.

Lue myös: STM linjaa tutkimuksen tulevaisuutta (SF 28.11.2023)

Tutkijalähtöisellä tutkimuksella tarkoitetaan ilman ulkopuolista rahoitusta tai julkisen terveydenhuollon toimintayksikön, korkeakoulun, tutkimuslaitoksen tai muun julkisen tai yleishyödyllisen yhteisön rahoituksella toteutettavaa tutkimusta.

Tutkijalähtöisen tutkimuksen hinnoitteluun merkittävä helpotus

Maksuasetusluonnokseen annettujen lausuntojen perusteella tutkijalähtöiselle tutkimukselle päätettiin muodostaa uusi maksukategoria, jossa normaalien ja laajojen tietolupien sekä tietopyyntöjen hinnat ovat puolta pienemmät kuin normaalisti.

– Todella hienoa että tutkijalähtöisen tutkimuksen mahdollisuudet paranevat. Suomen poikkeuksellisen hyvää rekisteriaineistoa on tärkeää päästä hyödyntämään tutkimuksissa, iloitsee Suomen Fysioterapeuttien erityisasiantuntija Juho Korpi.

STM toteaa alennetun maksukategorian tukevan toisiolain tavoitetta sote-tietojen hyödyntämisestä tutkimuksessa. Tutkijalähtöisessä tutkimuksessa normaali tietolupa maksaa jatkossa 700 euroa ja laaja tietolupa tuhat euroa. Opinnäytetöiden tietolupa maksaa 250 euroa. Lupapäätöksistä ei peritä arvonlisäveroa.

Tietoluvan lisäksi tutkija tarvitsee tietopyyntöpäätöksen, joka maksaa tutkijalähtöisessä tutkimuksessa jatkossa 1 250 euroa ja opinnäytetyössä 250 euroa. Tietoluvan ja tietopyyntöä koskevan päätöksen mukaisten tietojen poimimisesta, toimittamisesta ja yhdistelystä, esikäsittelystä, pseudonymisoinnista ja anonymisoinnista peritään lisäksi korvaus käytettyjen työtuntien perusteella. Vuonna 2024 tämä korvaus on 147 euroa / tunti.

– Ei tutkijalähtöistä tutkimusta vieläkään voi sanoa erityisen edulliseksi, mutta muutos on tärkeä askel oikeaan suuntaan, Korpi toteaa.

Asetus on voimassa 1.1.–31.12.2024 ja vaikuttaa kaikkiin tuona aikana tehtäviin lupa- ja tietopyyntöpäätöksiin.

Lue lisää

» Findatan palvelu- ja lupamaksut muuttuvat vuonna 2024 – Tutkijalähtöiselle tutkimukselle halvemmat hinnat (STM 20.12.2023)

» Findata hinnasto

Tutkijalähtöisen tutkimuksen mahdollisuudet paranevat

Juho Korpi

Erityisasiantuntija
(ammatilliset asiat, terveys- ja koulutuspolitiikka)

p. 0400 166 506
juho.korpi@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä suojattu sähköposti