Työttömyys ja avoimet työpaikat

Tällä sivulla seurataan fysioterapeuttien työmarkkinatilannetta. Oheisesta kartasta näet maakunnittain fysioterapian avoimet työpaikat, työttömät työnhakijat, kaikki työnhakijat sekä työnhakijat yhtä työpaikkaa kohden (suhdeluku). Jos suhdeluku on alle yhden, tarkoittaa se että työnhakijoita on vähemmän kuin vapaita työpaikkoja, eli työntekijöistä on pulaa. Jos suhdeluku on yli yhden, tarkoittaa se että työnhakijoita on enemmän kuin työpaikkoja, eli työpaikoista on pulaa. Vaihda karttanäkymää pudotusvalikosta (piilota näkymä kartan oikeasta alakulmasta). Jos maakunnan kohdalla ei ole tietoja, niitä ei ole ollut saatavilla.

Kuukausikatsaus

Helmikuu 2024

Avoimien työpaikkojen määrä lisääntyi Kanta-Hämeessä, Pohjois-Karjalassa, Etelä-Karjalassa ja Pirkanmaalla, mutta väheni monella muulla alueella. Eniten pulaa työpaikoista on edelleen Pohjois-Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa, Pirkanmaalla tilanne on hieman helpottanut. Pohjois-Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa yhtä työpaikkaa kohden oli 7-9 työtöntä työnhakijaa. Työpaikoista on myös pulaa myös Pohjois- ja Etelä-Karjalassa. Eniten avoimia työpaikkoja oli tuttuun tapaan Uudellamaalla. Pohjois-Savossa avoimia työpaikkoja oli edelleen reilusti, samoin Varsinais-Suomessa.

Työntekijöistä on edelleen pulaa Kymenlaaksossa, Keski-Pohjanmaalta tietoja ei helmikuun osalta saatu. Kainuussa, Kanta-Hämeessä ja Pohjanmaalla työntekijäpula on yhtä hankala kuin Kymenlaaksossa. Pohjois-Pohjanmaalla, Keski-Suomessa ja Pirkanmaalla on puolestaan kovaa kilpailua työpaikoista. Keski-Pohjanmaalta tietoja ei saatu.

Työttömien työnhakijoiden määrä on vähentynyt lähes koko Suomessa, todennäköisesti koska valmistuneet opiskelijat ovat löytäneet töitä. Kaikkien työnhakijoiden (ml. työelämässä olevat) määrä on niin ikään vähentynyt lähes koko Suomessa.

Lukumäärällisesti eniten työttömiä on edelleen Uudellamaalla, Pohjois-Pohjanmaalla, Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa. Työttömyys keskittyy suuriin kaupunkeihin. Helsingissä kokoaikaisesti työttömänä oli joulukuun lopussa 51 fysioterapeuttia, Oulussa 40, Tampereella 28, Jyväskylässä 27, Espoossa 16, Turussa 12, Joensuussa 11, Rovaniemellä 11, Porussa 11, Kuopiossa 10, Lahdessa ja Vantaalla 9, Mikkelissä 6 ja Siilinjärvellä 5. Seitsemässäkymmenessä muussa kunnassa oli pieni määrä (1-3) työttömiä fysioterapeutteja. Helmikuussa kokoaikaisesti lomautettuna oli 9 fysioterapeuttia ja osittain lomautettuna 18. Lomautusten määrät eivät ole muuttuneet tammikuuhun verrattuna.

Kaikkiaan helmikuussa 2024 koko suomessa oli 423 työtöntä fysioterapeuttia ja 266 avointa työpaikkaa.

Tiedot päivitetty 11.4.2024

Seuraava päivitys 24.4.2024

 

Työnvälitystilastojen julkaisuaikataulun löydät täältä ja viimeisimmät tilastot täältä ja täältä. Tutustu myös Ammattibarometrin tietoihin täältä.

 

Täältä löydät avoimia työpaikkoja

Työntekijöitä haetaan myös sosiaalisen median erilaisissa ammattilaisryhmissä.

 

Pitkän aikavälin muutokset

Työttömiksi työnhakijoiksi kirjautuneiden fysioterapeuttien määrä on lähes koko 2010-luvun ollut selvästi korkeampi kuin avoinna olevien työpaikkojen määrä. Koronapandemian aiheuttaman voimakkaan, mutta lyhyeksi jääneen lomautusbuumin jälkeen työttömien työnhakijoiden ja avoimien työpaikkojen määrät ovat kuitenkin lähentyneet toisiaan. Keväällä 2022 avoimien työpaikkojen määrä oli huhti- ja toukokuussa työttömien määrää suurempi, ensimmäistä kertaa yli viiteentoista vuoteen.1

Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat 01/2006 alkaen1

 

Avoimet työpaikat ovat syntyneet pääasiassa julkiselle sektorille. Vuosien 2010 ja 2021 aikana julkisen sektorin työpaikat ovat lisääntyneet 29 prosenttia. Yksityisellä sektorilla työpaikkojen määrä kasvoi vuoteen 2018 sakkaa, mutta kääntyi sen jälkeen laskuun palaten lähes vuoden 2010-tasolle. Fysioterapia-alan yritysten toimipaikat ovat vähentyneet vuosien 2010 ja 2021 välillä neljä prosenttia, vaikka yrittäjien määrä on lisääntynyt kymmenellä prosentilla.

Työssä palkansaajana ja yrittäjänä toimivat fysioterapeutit vuosina 2010–20212, yritysten lukumäärä, toimipisteet ja henkilöstö henkilötyövuosina (HTV) vuosina 2013–20213

 

Fysioterapia-alan pk-yritysten työllistämisen edellytykset ovat heikentyneet 2010-luvulla. Yritysten määrä on vuosien 2013 ja 2021 välillä vähentynyt kymmenellä prosentilla3. Vuonna 2022 Suomessa toimi 2 981 fysioterapia-yritystä, joiden liikevaihto oli hieman alle 300 miljoonaa euroa ja palkkasumma noin 70 miljoonaa euroa3.

Dramaattisin muutos on tapahtunut fysioterapia-alan yritysten työntekijämäärissä, jotka ovat romahtaneet vuosien 2013 ja 2022 välillä. Laskua on 26 prosenttia. Yksityisen sektorin palkansaajien ja toisaalta myös yrittäjien määrän maltillisempi vähentyminen kertovat fysioterapeuttien työllistyvän aiempaa enemmän lääkärikeskuksiin tai muihin moniammatillisiin yritysyksiköihin, joko ammatinharjoittajana tai palkansaajana.

 

Lähteet

[1] Tilastokeskuksen StatFin tietokanta. 12tu — Työnhakijat ja avoimet työpaikat ammattiryhmän mukaan maakunnittain kk:n aikana (1371), 2006M01-2023M12

[2] Tilastokeskuksen StatFin tietokanta. 115q — Työlliset ammattiryhmän (AML 2010, tasot 1–5), ammattiaseman, sukupuolen ja vuoden mukaan, 2010–2021. Tarkennettu tietopyyntö.

[3] Tilastokeskuksen StatFin tietokanta ja arkistotietokanta. 11d5 — Yritykset toimialoittain (yritysyksikkö), 2017–2020 & 11qc — Yritykset toimialoittain, 2013-2021.

Työttömyys ja avoimet työpaikat

Juho Korpi

Erityisasiantuntija
(ammatilliset asiat, terveys- ja koulutuspolitiikka)

p. 0400 166 506
juho.korpi@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä suojattu sähköposti