Aivoterveyden edistäminen -erikoistumiskoulutus (30 op)

Aika 07.10.2021
Paikka Lahti
Koulutuksen järjestäjä LAB University of Applied Sciences

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:
lab.fi/taydennyskoulutus-sote