ICF -Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälisen luokituksen koulutus etänä

Aika 16.03.2021
Paikka Verkkokoulutus
Koulutuksen järjestäjä Jyväskylän ammattikorkeakoulu

ICF-luokitus on WHO:n luokitusperheeseen kuuluva toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus, joka tarjoaa viitekehyksen toimintakyvyn ja toiminnallisen terveyden kuvaamiseen. Koulutuksen tavoite on oppia ICF-mallin rakenne ja perehtyä ICF:n käyttöön toimintakyvyn kuvaamisessa ja kuntoutuksen tavoitteiden asettelussa. Toteutus etänä 16-17.3.2021

Ilmoittautuminen 26.2.2021 mennessä.

https://amp.jamk.fi/asio/kurssiilmo/jamk/index.php?resource=76181%2FICF_-Toimintakyvyn%2C_toimintarajoitteiden_ja_terveyden_kansainv%E4lisen_luokituksen_koulutus_et%E4n%E4%2Fesite%2F&ss_lang=fin