Leikki-ikäisen ohjaaminen NDT/Bobath-lähestymistavassa (1,5 op)

Aika 27.04.2022
Paikka Helsinki
Koulutuksen järjestäjä Suomen NDT-yhdistys ry

Lisätietoja ja ilmoittautuminen:
www.ndt-yhdistys.fi