Toiminnallisten hengityshäiriöiden psykofyysinen fysioterapia (2 op)

Aika 07.10.2022
Paikka Tampere
Koulutuksen järjestäjä Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:
tuni.fi/kehityosaajana/sote