Liity jäseneksi
eAsiointi

Työsuhdeneuvonta

Palkansaajajäsenenä saat neuvontaa ja ohjeita kaikissa työelämään liittyvissä asioissa. Kehittämisasiantuntijamme ja tarvittaessa juristimme neuvovat sinua työelämän eri tilanteissa.

Työsuhteen ehdot määräytyvät lakien ja asetusten perusteella sekä alan voimassa olevien työehtosopimusten mukaan. Työsopimus-, vuosiloma- ja työaikalait sekä muut työsuhteita koskevat lait määrittävät työsuhteen vähimmäisehtoja. Jos työnantaja on järjestäytynyt esimerkiksi kunnalliseen tai yksityiseen työnantajajärjestöön, työsuhteissa noudatetaan alan työehtosopimusta.

Yksityisellä fysioterapia-alalla – esimerkiksi pienessä fysioterapiayrityksessä – ei ole yleissitovaa työehtosopimusta, joka koskisi kaikkia työpaikkoja. Työnantajan velvollisuutena on silti olla selvillä lakisääteisistä työsuhteen ehdoista ja mahdollisesta työehtosopimuksesta sekä noudattaa niitä.

Palkkauksessa noudatetaan alan yleissitovan työehtosopimuksen määräyksiä. Jos yleissitovaa työehtopimusta ei ole, palkka määräytyy työnantajan ja työntekijän välisessä neuvottelussa. Työaikalain mukaan yli- ja sunnuntaityökorvaukset on maksettava kaikille. Palkanmaksun yhteydessä työnantajan on annettava joka kerta työntekijälle laskelma eli ns. palkkakuitti, josta käy ilmi palkan suuruus ja sen määräytymisen perusteet.

» Työelämään liittyvää lainsäädäntöä löydät täältä

Työsopimukset

Työsopimuslaki on työelämän peruslaki, joka määrittää työsuhteen vähimmäisehdot. Tämän lisäksi ehdot määrittyvät työehtosopimusten ja henkilökohtaisten työsopimusten pohjalta.

Lue lisää

Työehtosopimukset

Fysioterapia-alalla yleisimmin käytettyjä työehtosopimuksia ovat julkisen sektorin Kunnallinen työehtosopimus KVTES ja yksityissektorin Terveyspalvelualan työehtosopimus TPTES.

Lue lisää

Työaika

Työaikalaissa säädetään työajoista ja sitä sovelletaan sekä työ- että virkasuhteissa. Perustyöajan lisäksi huomioitavia ovat mm. lisä- ja ylityöt sekä säännölliset lepoajat.

Lue lisää

Vuosilomat

Vuosilomalaki säätelee mm. vuosiloman kertymiseen ja siitä saatavaan palkkaan tai korvaukseen liittyviä asioita. Lomaehtoihin liittyviä asioita voi olla myös työehtosopimuksissa ja työsopimuksissa.

Lue lisää

Ajankohtainen työmarkkinatilanne

Lue lisää

Palkkasuositukset

Lue lisää