Ikääntyneiden sairaalahoito kaipaa uutta otetta

Fysioterapia-lehti haluaa tuoda toimintakyvyn arvioimista näkyväksi ja edistää aiheesta käytävää keskustelua. Tämä artikkeli on toimintakykyä käsittelevän juttusarjan seitsemäs osa. Sarja tehdään yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n sekä Toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin kansallisen asiantuntijaverkoston TOIMIAn kanssa.

Iäkkään toimintakyky voi heiketä huomaamatta, ja ongelmat paljastuvat vasta, kun hän joutuu sairaalaan. Sairaalahoito tulisi käyttää mahdollisuutena havaita muutokset toimintakyvyssä ja puuttua tilanteeseen kokonaisvaltaisesti.

Sairaalahoidon perinteinen malli on kaikille tuttu: Potilas saapuu sairaalaan esimerkiksi akuutin sairastumisen tai tapaturman vuoksi. Sairaus tai vamma hoidetaan. Potilas kotiutetaan.

Malli toimii, kun kyseessä on verrattain nuori ihminen, mutta iäkkäiden kohdalla on toisin. Näin näkevät uuden TOIMIA-suosituksen laatineet asiantuntijat. Uusi suositus yhdenmukaistaa ikääntyneiden toimintakyvyn arvioinnin käytäntöjä sairaaloissa. Se koskee pääasiallisesti 75 vuotta täyttäneitä henkilöitä, jotka ovat sairaalassa noin kaksi viikkoa.

Suositus haastaa sairaaloiden henkilökunnan näkemään iäkkään sairaalahoidon uudella tavalla. Sairaalajakso tulisi nähdä mahdollisuutena arvioida iäkkään toimintakykyä kokonaisvaltaisesti, sanoo suosituksen tehneen ryhmän puheenjohtaja, geriatrian erikoislääkäri Hanna Kerminen TAYSista.