Liity jäseneksi
eAsiointi

Fysioterapiasuositukset

Suomen Fysioterapeuttien Hyvä fysioterapiakäytäntö -hankkeen tavoitteena on edistää suomalaisten fysioterapeuttien näyttöön perustuvaa työtapaa.

Liiton omat suositukset

Suomen Fysioterapeutit on julkaissut kolme omaa fysioterapiasuositusta, jotka perustuvat satunnaistetuista kontrolloiduista tutkimuksista saatuun näyttöön.

» Polven ja lonkan nivelrikon fysioterapia (2008, päivitetty 2020)
» Sepelvaltimotautipotilaan liikunnallinen kuntoutus (2011, päivitetty 2016, 2022)
» Kaatumisten ja kaatumisvammojen ehkäisy (2011, päivitetty 2017)

» Fysioterapiasuositusten pääsivu

Fysioterapeuttien käytössä ovat myös Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin Hoitotyön tutkimussäätiön kansalliset, näyttöön perustuvat hoitosuositukset. Suositukset löytyvät osoitteista https://www.hotus.fi/hoitosuositukset/ ja www.kaypahoito.fi.

Eurooppalaiset suositukset

Suomen Fysioterapeutit on ollut mukana Eurooppalaisen Parkinson-fysioterapian suosituksen päivitystyössä ja sen luvusta 6 on tehty suomenkielinen käännös.

» Parkinson-fysioterapian suositus

 

Polven ja lonkan nivelrikon fysioterapiasuositus

Lue lisää

Sepelvaltimotautipotilaan liikunnallinen kuntoutus

Lue lisää

Kaatumisten ja kaatumisvammojen ehkäisyn fysioterapiasuositus

Lue lisää

Parkinson-fysioterapian suositus

Lue lisää