eAsiointi

Fysioterapiasuositukset

Suomen Fysioterapeuttien Hyvä fysioterapiakäytäntö -hankkeen tavoitteena on edistää suomalaisten fysioterapeuttien näyttöön perustuvaa työtapaa.

Liiton omat suositukset

Suomen Fysioterapeutit on julkaissut kolme omaa fysioterapiasuositusta, jotka perustuvat satunnaistetuista kontrolloiduista tutkimuksista saatuun näyttöön.

» Polven ja lonkan nivelrikon fysioterapia (2008, päivitetty 2013)
» Sepelvaltimotautipotilaan liikunnallinen kuntoutus (2011, päivitetty 2016)
» Kaatumisten ja kaatumisvammojen ehkäisy (2011, päivitetty 2017)

Fysioterapeuttien käytössä ovat myös Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin kansalliset, näyttöön perustuvat hoitosuositukset. Suositukset löytyvät osoitteesta www.kaypahoito.fi.

Eurooppalaiset suositukset

Suomen Fysioterapeutit on ollut mukana Eurooppalaisen Parkinson-fysioterapian suosituksen päivitystyössä ja sen luvusta 6 on tehty suomenkielinen käännös.

» Parkinson-fysioterapian suositus

 

Polven ja lonkan nivelrikon fysioterapiasuositus

Lue lisää

Sepelvaltimotautipotilaan liikunnallinen kuntoutus

Lue lisää

Kaatumisten ja kaatumisvammojen ehkäisyn fysioterapiasuositus

Lue lisää

Parkinson-fysioterapian suositus

Lue lisää