Kuntoutusalan liitot järjestävät kouluissa työskenteleville terapeuteille yhteistyöfoorumin 4. huhtikuuta klo 13-17 Akava-talon Valopihalla (os. Kellosilta 7, Helsinki).

Sen tavoitteena on koulun ja kuntoutuksen arjen sujuminen. Tavoitteena on myös tukea lapsen ja nuoren kehitystä sekä kasvua kouluympäristössä monialaisesti. Alustajista lapsiasianvaltuutettu Tuomas Kurttila puhuu aiheesta ”Lapsi keskiössä”.

Tilaisuudessa nostetaan esiin myös kouluympäristössä työskentelevien jäsenten arkea, esitellään hyvin toimivia malleja sekä kehitetään yhteistoimintaa. Osallistavassa keskustelussa sovitaan yhteistyökäytänteistä.

Ilmoittautumiset 28.3. mennessä: https://response.questback.com/suomenfysioterapeutit/4dm2vuxi0n

Tilaisuus on maksuton.

(Akavalaiset kuntoutusalan liitot: Suomen Fysioterapeutit, Suomen Toimintaterapeuttiliitto, Suomen Puheterapeuttiliitto, Suomen Psykologiliitto)

Yksityisen terveydenhuollon palvelunantajien tulee liittyä Potilastiedon arkistoon ensi tilassa! THL:n mukaan uudet toiminnallisuudet on otettava käyttöön viimeistään 31.12.2017.

Vaikka nyt on kiire, siirtyminen kannattaa toteuttaa rauhassa ja johdonmukaisesti! Ota siis yhteys potilastietojärjestelmätoimittajaan. Liittymisprojekti on hyvä suunnitella yhteistyössä tietojärjestelmätoimittajan kanssa.

Tukea ja ohjeita liittymisvalmisteluihin on saatavilla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen OPER -yksiköstä sekä Kelan Kanta-palveluista.

https://www.thl.fi/fi/thl/organisaatio/osastot-ja-yksikot/tietopalvelut/oper

IMG 1465

Vuoden ensimmäinen Fysioterapia-lehti ilmestyi 10.2.2017. Jo 64-vuotias lehti on käynyt läpi uudistusprosessin sekä ulkoisesti että sisällöllisesti. Uudistunut lehti pyrkii tekemään kunniaa fysioterapiatieteelle, mutta aikakauslehden vahvuuksia hyödyntäen. Liiton jäsenet voivat tuttuun tapaan lukea lehden myös sähköisenä www.lukusali.fi -palvelussa. Antoisia lukuhetkiä!

» Pääkirjoitus
» Lehden 1/2017 sisältö