puheenjohtaja Tiina Mäkinen

Keskustelu fysioterapeuttien edunvalvonnasta jatkuu vilkkaana, niin pitääkin. Suunnitelma fysioterapeuttien ja toimintaterapeuttien yhteisestä kattojärjestöstä on tuonut päivänvaloon liian vähälle huomiolle jääneen kysymyksen: mitä edunvalvonta on ja voisi olla kuntoutuksen näkökulmasta. Tähän keskusteluun me olemme pyrkineet, korostaa Suomen Fysioterapeuttien va. puheenjohtaja Tiina Mäkinen.

Edustajistomme teki jo kolme vuotta sitten kauaskantoisen päätöksen siitä, että liittona selvitämme keskusjärjestöön kuulumista. Valmistelu on ollut pitkäjänteistä ja sisältänyt useita eri vaiheita, kuten strategiatyön ja jäsenkyselyn. Tämä johti varsinaiseen selvitystyöhön.

Eri vaiheiden jälkeen käsityksemme on kirkastunut ja siitä olemme viestineet: kuntoutus tarvitsee oman äänen. Nyky-yhteiskunnan muutoksissa on tehtävä näkyväksi se työ, jota fysioterapeutit tekevät arjessa yhdessä asiakkaiden kanssa. Se on sekä sisältöä että taloudellisuutta. Se on erityistä ammattitaitoa ja asiantuntijuutta, mikä tulee huomioida myös taloudellisessa edunvalvonnassa.

Juho Hienonen haastiskuva

VSSHP:ssa työskentelevä fysioterapeutti ja luottamusmies Juho Hienonen näkee Kuntoutusalan Asiantuntijat ry:n perustamisen positiivisena mahdollisuutena vahvistaa kuntoutusalan asemaa ja fysioterapeuttien ammatillista edunvalvontaa.

Olen uudistuksesta ilahtunut – kun kuulin Kuntoutusalan Asiantuntijoiden perustamisaikeista, olin välittömästi positiivisilla mielin. Yhteistyön tiivistämisestä kuntoutusalan puolella kun on enemmän tai vähemmän puhuttu useampi vuosi. Tuntuu, että olemme löytämässä muutoksen myötä omaa paikkaamme kentällä. Kaikki muut kuntoutusalan ihmiset ovat muualla kuin Tehyn kainalossa.

Tehtävässäni luottamusmiehenä olen päässyt seuraamaan paljon Tehyn toimintaa – sinne usea fysioterapeutti Suomen Fysioterapeuttien ohella kuuluu taloudellisen edunvalvonnan vuoksi. Mitä pidempään olen heidän toimintaansa seurannut, sitä selkeämmäksi on käynyt, että pääasiallisesti hoitajien edunvalvontaa hoitava järjestö ei ajattele asioista samoin kuin kuntoutuspuolen toimijat.

Fotolia 36172968 SMALLER

Kela tarjoaa ensi vuoden alusta sekä työelämässä oleville että työelämästä poissa oleville tuki- ja liikuntaelinoireisille kuntoutujille uutta avomuotoista kuntoutusta. Kuntoutuskursseja järjestetään erikseen niska-hartia- ja selkä- sekä lonkka-, polvi- ja nilkkaoireisille. Kuntoutusohjelmasta vastaa moniammatillinen työryhmä, johon kuuluu erikoislääkäri,  2 fysioterapeuttia ja psykologi.

Kurssit toteutetaan 9 kuukauden aikana, ja ne sisältävät 5 kokopäivää ja 10 lyhyempää käyntikertaa.  Kuntoutusjaksojen väliajoiksi annetaan kotona tehtäviä harjoituksia. Kuntoutuksesta suurin osa tapahtuu ryhmissä. Puolet kurssin kokonaisajasta sisältää erilaisia fyysisiä aktiviteetteja ja harjoituksia.  Lisäksi kurssilla on yksilöllisiä tapaamisia ja haastatteluja työryhmän jäsenten ja erityistyöntekijöiden kanssa.

Avomuotoinen kuntoutus mahdollistaa työssäkäynnin ja kuntoutuksen yhdistämisen. Jos palkansaajan tai yrittäjän työaikaa on lyhennetty kuntoutuksen vuoksi vähintään 40%, kuntoutuja voi saada osakuntoutusrahaa.

» Video Kelan suunnittelija Merja Poutun haastattelusta
» Kelan uutinen aiheesta