liikuntaneuvontaa

Terveydenhuollon ammattilaiset keskustelevat asiakkaiden kanssa liikkumisesta ja antavat usein suullisia liikuntaohjeita. Liikkumisreseptin tai muun liikuntasuunnitelman laadinnassa, seurannassa tai neuvonnan kirjaamisessa on kehittämisen varaa, selviää UKK-instituutin tuoreesta Liikuntaneuvonta terveydenhuollon ammattilaisten työssä -kyselystä.

UKK-instituutin kyselyyn vastanneet terveydenhuollon ammattilaiset suhtautuvat liikuntaneuvontaan positiivisesti. Liikunnasta keskustellaan lähes kaikkien asiakkaiden kanssa ja yli puolelle annetaan suullisia liikuntaohjeita. Liikkumisresepti tai vastaava liikuntasuunnitelma laaditaan noin kolmasosalle.  

Lue lisää...

sepesuositus

Liikuntapainotteiset sydänkuntoutusohjelmat vähentävät merkittävästi sepelvaltimotauti-kuolleisuutta ja -sairastavuutta. Ne parantavat elämänlaatua ja vähentävät terveydenhuollon kustannuksia.  Myös iäkkäät sydänpotilaat hyötyvät liikunnallisesta sydänkuntoutuksesta, vaikka heillä on useammin vaikea sepelvaltimotauti ja muita oheissairauksia.  

Suomen Fysioterapeuttien vuonna 2011 julkaistu Sepelvaltimotautipotilaan liikunnallinen kuntoutus -suositus on päivitetty. Sepelvaltimotautipotilaan liikunnallisen kuntoutuksen hyödyistä on vahva tieteellinen näyttö, mutta Suomessa vain noin 40 prosenttia sydänpotilaista ohjataan kuntoutukseen. Suomesta puuttuukin sepelvaltimotautia sairastavien systemaattisen kuntoutuksen lainsäädäntö tai valtakunnallisesti kattava ohjeistus.

Lue lisää...

pori

Kipukiertue sai "Oma polkuni kivun ymmärtämisessä - kipumekanismeja ja kliinisiä malleja" -luennolla ft, OMT Jaana Kinnusen ansiosta loistavan lähdön. Satakunnan Ammattikorkeakoulun luentosalissa Porissa oli lähes tungosta, kun noin 50 alan opiskelijaa ja pitkän linjan fysioterapeuttia oli kuulemassa kolmen tunnin sessiota.

On tutkittu, että hoitohenkilökunnan merkitys kivun kroonistajana on jopa 30-40 prosenttia. Tämä voi johtua esimerkiksi siitä, että potilasta "yli-informoidaan", häntä passivoidaan tai potilaalle ei anneta tarpeeksi aikaa.

Miten siis esimerkiksi kertoa potilaalle kivusta, joka on epämiellyttävä, konkreettinen aisti- ja tunnekokemus?

Lue lisää...