Fysioterapeutti on tärkeä osa työterveyshuoltoa. Työterveyshuoltoa on kehitettävä edelleen, jotta esimerkiksi fysioterapeutille pääsee nykyistä joustavammin. Toimivia osia työterveyshuollosta ei kuitenkaan saa romuttaa sote-uudistuksen keskellä. Työterveyshuollon ja muun terveydenhuollon yhteistyössä tarvitaan joustoa, jotta asiakkaiden työ- ja toimintakyvyn tukeminen ja edistäminen sekä työurien pidentäminen olisi mahdollista. 

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK on luovuttanut ministeri Rehulalle kannanoton työterveyshuollosta. Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK ovat yksimielisiä siitä, että työterveyshuoltoa tarvitaan myös uudessa sote-toimintaympäristössä tukemaan työntekijöiden terveyttä ja työkykyä. Laadukkaasti toteutettu työterveyshuolto parantaa hyvinvointia ja tuottavuutta niin yksittäisten työntekijöiden, työpaikkojen kuin kansantaloudenkin näkökulmasta.  

Lue lisää...

Mainostoimisto Ilme on valittu Suomen Fysioterapeutit ry:n uuden logon ja kokonaisilmeen uudistuksen yhteistyökumppaniksi. Ilme toimii Suomessa Lahdessa ja Tampereella.

Sen palveluvalikoimaan kuuluu kaikki, mitä asiakkaat tarvitsevat erottuakseen kilpailijoistaan. Kaikkiin välineisiin, kaikkiin tarpeisiin, ideasta lopputoteutukseen asti. Toimistosta huokuu aito innostus ja se, että he haluavat tehdä parhaansa.

Liiton jäsenten näkemykset uudesta ilmeestä otetaan huomioon suunnittelussa. Kiitos aktiivisuudestanne! 

 

entre sote

– Pienet yritykset ovat avainasemassa tuottamassa sote-palveluita muun muassa haja-asutusalueilla. Yksinyrittäjä voi kansainvälisiä ketjuja helpommin toimia ilman suuria asiakasvirtoja, arvopohjaisesti ja asiakaslähtöiseen palveluun sitoutuen. Tällaisten palveluntuottajien asema tulee turvata valinnanvapauslaissa, sanoo akavalaisia yrittäjiä ja itsensätyöllistäjiä edustavan Entren puheenjohtaja Salla Luomanmäki.

– Nyt pelkonamme on, että sote-järjestelmästä tulee suuria terveysketjuja ja järeää korjaavaa sairaanhoitoa suosiva. Esimerkiksi kaavailtu palveluseteli voi johtaa ketjujen ja ylimitoitetun hoidon suosimiseen.

Lue lisää...