tarnanen vaitos

Lannerangan jäykistysleikkauksen jälkeisen kuntoutuksen sisältämä kevyt harjoittelu ja asteittainen paluu päivittäisiin aktiviteetteihin eivät riittäneet parantamaan vartalolihasten voimaa, totesi Sami Tarnanen 21.11.2014 tarkastetussa fysioterapian väitöskirjassaan "Rehabilitation after Lumbar Spine Fusion – Development of an Exercise Program". Selän jäykistysleikkauksessa olleille potilaille valittin sopivia harjoitteita terveillä tehokkaiksi todetuista harjoitusliikkeistä. Harjoitteilla saatiin aikaan selkälihaksien voimaharjoitteluun vaadittava aktiivisuustaso. Harjoitusliikkeiden soveltuvuutta selkäleikkauksen jälkeiseen kuntoutukseen ei ole aiemmin tutkittu. Väitös tuo uusia perusteita sille, mitä harjoitusohjelmien pitäisi sisältää.

» Tutustu väitöstiedotteeseen tästä

kaypahoito

Rappeumaperäiset jännevaivat hoidetaan ensisijaisesti perusterveydenhuollossa, ja tärkein hoito on fysioterapeutin ohjaama terapeuttinen harjoittelu, tällä viikolla julkaistu Käypä Hoito-suositus linjaa. Kirurgista hoitoa harkitaan läpäisevissä jännerepeämissä, jos repeämä on syntynyt tapaturman seurauksena.

Terapeuttisen harjoittelun tulee olla yksilöllisesti suunniteltua, säännöllistä (kotiharjoitteet) ja ajoittua riittävän pitkällle hoitojaksolle (vähintään 3 kuukautta). Fysioterapeutin ohjaamien aktiivisten menetelmien tavoitteena voi olla esimerkiksi lavan hallinnan parantaminen ja olkanivelen liikkuvuuden palauttaminen. Fysikaalisilla laitehoidoilla (sähkö, ultraääni, laser) ei todettu saavutettavan merkittävää hyötyä olkapään jännevaivojen hoidossa.
Fysioterapian asiantuntijana Käypä Hoito-työryhmässä toimi ft OMT Jari Rautiainen Jyväskylän Fysioterapiasta.

» Tutustu Käypä Hoito-suosituksen tiivistelmään

kela julkaisu

Jyväskylän yliopistossa laadittu järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus tuo esille vaikuttavaksi osoitettuja kuntoutusmuotoja TULE-sairauksissa. Päätulokset osoittivat aktiiviseen terapeuttiseen harjoitteluun perustuvien ohjelmien olevan vaikuttavia kaikkien katsauksessa mukana olleiden TULE-sairauksien kuntoutuksessa. Manuaalisen terapian todettiin olevan vaikuttavaa alaselän ja niskan kuntoutuksessa. Kohtalaista tutkimusnäyttöä löytyi eräiden fysikaalisten hoitojen, mm. akupunktion, laserterapian ja pulsoivan magneettiterapian vaikuttavuudesta jokaisessa tutkitussa TULE-sairaudessa. 

» Lataa koko tutkimus tästä

TAMK