Fotolia 58139695 S pienennentty

Parkinson-potilaan fysioterapiasuositus on valmistunut yli neljän vuoden työn jälkeen. Fysioterapeuttien Euroopan järjestön jäsenmaat ovat olleet mukana suosituksen valmistelutyössä, josta päävastuu on ollut ParkinsonNet-järjestöllä ja Hollannin fysioterapeuttijärjestöllä. Suomen Fysioterapeuttien edustajana kirjoittajaryhmässä on toiminut erikoistutkija, TtT Jaana Paltamaa. European Physiotherapy Guideline for Parkinson´s disease on saatavilla toistaiseksi vain englanninkielisenä.

» Tutustu suositukseen tästä

sv3f

Kela on tarkentanut 1.1.2015 alkaen ohjeistustaan liittyen fysioterapian korvaamiseen. Jatkossa lääkärin määräämät, fysioterapiaan liittyvät tutkimus- ja hoitotoimenpiteet korvataan sairausvakuutuksesta ainoastaan laillistetun fysioterapeutin toteuttamana. Samalla on tehty muutos SV 3FS -lomakkeeseen. Jatkossa lomakkeella tulee ilmoittaa hoidon toteuttaneen fysioterapeutin nimi ja rekisteröintinumero, joka löytyy Valviran Terhikki-rekisteristä (http://julkiterhikki.valvira.fi).

» Lisätiedot ja mallilomake löytyvät kelan sivuilta

avh

Ikääntynyttä aivoverenkiertohäiriön (AVH) sairastanutta kannattaa kuntouttaa kävelyn, halvaantuneen yläraajan käytön sekä päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen parantamiseksi. Kävely- ja käsikuntoutus näyttää soveltuvan hyvin laitos- ja avomuotoiseen kuntoutukseen iäkkäillä sairastaneilla, todetaan Kelan tutkimuksessa.

Kävelyn laitoskuntoutujista itsenäisten kävelijöiden määrä lisääntyi 45 %:sta 63 %:iin. Avokuntoutujien kävelynopeus kasvoi ja kävelymatka piteni. Muutokset elämänhallinnassa, tasapainossa ja mielialassa jäivät kuitenkin kävelyn laitos- ja avokuntoutujilla vähäisiksi. Laitoskuntoutujilla puolestaan yläraajan yleinen toiminta ja käden puristusvoima paranivat. Avokuntoutujilla vastaavasti yläraajan yleinen toiminta parani ja he paransivat kohtalaisesti päivittäisten toimintojensa laatua. Muutokset mielialassa, tasapainossa ja kävelykyvyssä jäivät käden laitos- ja avokuntoutujilla vähäisiksi.

» Tutustu Kelan tutkimukseen tästä