Suomen Fysioterapeutit toivottaa rauhaisaa Joulua ja menestyksekästä Uutta Vuotta jäsenilleen ja yhteistyökumppaneilleen.

Olemme lahjoittaneet joulukorttirahat Punaisen Ristin Hyvä Joulumieli -keräykseen, joka tuo ruokaa kotimaan vähävaraisten lapsiperheiden joulupöytiin.

Liiton toimisto on suljettu 22.12.2014 - 6.1.2015.

Joulukortti 2014 500px

avh

Ikääntynyttä aivoverenkiertohäiriön (AVH) sairastanutta kannattaa kuntouttaa kävelyn, halvaantuneen yläraajan käytön sekä päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen parantamiseksi. Kävely- ja käsikuntoutus näyttää soveltuvan hyvin laitos- ja avomuotoiseen kuntoutukseen iäkkäillä sairastaneilla, todetaan Kelan tutkimuksessa.

Kävelyn laitoskuntoutujista itsenäisten kävelijöiden määrä lisääntyi 45 %:sta 63 %:iin. Avokuntoutujien kävelynopeus kasvoi ja kävelymatka piteni. Muutokset elämänhallinnassa, tasapainossa ja mielialassa jäivät kuitenkin kävelyn laitos- ja avokuntoutujilla vähäisiksi. Laitoskuntoutujilla puolestaan yläraajan yleinen toiminta ja käden puristusvoima paranivat. Avokuntoutujilla vastaavasti yläraajan yleinen toiminta parani ja he paransivat kohtalaisesti päivittäisten toimintojensa laatua. Muutokset mielialassa, tasapainossa ja kävelykyvyssä jäivät käden laitos- ja avokuntoutujilla vähäisiksi.

» Tutustu Kelan tutkimukseen tästä

Fotolia 43834516 L

Ihmiset harrastavat melko aktiivisesti liikuntaa vapaa-ajallaan, mutta muu osa päivästä on pääasiassa istumista. Liikkumaton elämäntapa lisää mm. monia kansansairauksia, ikääntymisestä aiheutuvia ongelmia ja kansantalouden kustannuksia. Liikunnan myönteiset vaikutukset lihavuuteen, tyypin 2 diabetekseen, tuki- ja liikuntaelinsairauksiin sekä masennukseen ja niiden ehkäisyyn on tunnettu jo pitkään. Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan kehittämiseksi sosiaali- ja terveysministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteisessä julkaisussa on valittu neljä linjausta:

  1. Arjen istumisen vähentäminen elämänkulussa
  2. Liikunnan lisääminen elämänkulussa
  3. Liikunnan nostaminen keskeiseksi osaksi terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä sekä sairauksien ehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta
  4. Liikunnan aseman vahvistaminen suomalaisessa yhteiskunnassa.

» Tutustu julkaisuun Muutosta liikkeellä! Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020.