akukoulutus

Suomen Lääkäreiden Akupunktioyhdistys, Suomen Fysioterapeutit ja Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry järjestävät jälleen yhteistyössä Lääketieteellisen akupunktuurikoulutuksen fysioterapeuteille. Koko koulutus koostuu 5 moduulista (15 op), joiden kesto on 2-3 päivää/moduuli. Kokonaisuuden kolme ensimmäistä moduulia järjestetään syksyllä 2016. Tämän jälkeen tentin hyväksytysti suorittaneet saavat väliaikaisen todistuksen ja oikeuden ottaa potilaita vastaan. Kouluttajat ovat maamme parhaita akupunktuurilääkäreitä, jotka toimivat aktiivisesti Suomen Lääkäreiden Akupunktioyhdistys ry:ssä. Ilmoittautumiset 30.6.2016 mennessä.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:
http://www.fysi.fi/koulutus/koulutuskalenteri/icalrepeat.detail/2016/10/07/422/-/-

tulevaisuus on akavaasia B

Yhdeksän akavalaista jäsenliittoa on perustanut Akavan yrittäjien ja itsensätyöllistäjien edunvalvontajärjestön. Sen tehtävänä on tehostaa yrittäjien sekä itsensätyöllistäjien – yksinyrittäjien, ammatinharjoittajien, freelancereiden ja apurahansaajien edunvalvontaa.

Tavoitteena on myös palvella paremmin jäseniä, jotka yhdistävät työuraansa eri työmuotoja, erityyppisiä palkkatöitä ja yrittäjämäistä työtä. Uusin edunvalvontajärjestö kokoaa yhteen yrittäjien ja itsensätyöllistäjien sopimusten hyviä käytäntöjä sekä tarjoaa heille apua toimeksiantosopimusten neuvottelutilanteissa.

Lue lisää...

Fotolia 39686045 L EDIT2

Tee osaamisesi näkyväksi ja hae fysioterapian erikoisasiantuntijuutta! Hakuaika päättyy 30.4.2016. Haettavia fysioterapian erikoisasiantuntijanimikkeitä ovat: lasten fysioterapia, tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia, aikuisten neurologinen fysioterapia, perusterveydenhuollon fysioterapia, työfysioterapia sekä kipufysioterapia.

Fysioterapian erikoisasiantuntijuuden tavoitteena on oman osaamisen kehittäminen ja näkyväksi tuominen sekä urakehitys. Fysioterapian erikoisasiantuntijan keskeisenä ominaisuutena on kyky yhdistää tutkimustieto fysioterapeutin työhön. Tällaista osaamista on tärkeä tuoda esille. Erikoisalueen asiantuntijuutta voidaan hyödyntää erityisesti koulutuksissa, asiantuntijalausunnoissa ja asiantuntijoina työryhmissä. Nimikkeestä on todettu olevan apua myös palkkaneuvotteluissa. Fysioterapian erikoisasiantuntijalta edellytetään vankkaa kliinistä osaamista ja fysioterapia-alan teoreettista hallintaa sekä vahvaa näyttöä toiminnasta erikoisalansa kehittäjänä, kouluttajana ja tiedon välittäjänä. 

» Lue lisää tästä!
» Kuva prosessista