Palveluntuottajat ja terapialiitot ovat tiedustelleet yhteydenotoissaan, edellyttääkö Kela vuonna 2018 kuntoutuspalveluja kilpailuttaessaan palveluntuottajilta sähköistä potilastietojärjestelmää ja liittymistä Kanta –palveluihin.

Kela ei tule edellyttämään vuonna 2018 kilpailutettavissa kuntoutuspalveluissa palveluntuottajilta sähköistä potilastietojärjestelmää ja liittymistä Kanta –palveluihin, vaan palveluntuottajan tulee noudattaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annettua lakia (159/2007). Lain mukaan sellaisen yksityisen terveydenhuollon palvelujen antajan, joka toteuttaa potilasasiakirjojen säilytyksen sähköisesti, tulee liittyä Kanta -palvelujen käyttäjäksi. Velvoite ei koske heitä, joilla ei ole käytössä sähköistä potilastietojärjestelmää.

Palveluntuottajan tulee kuitenkin huomioida, että hänen on toiminnassaan ensisijaisesti noudatettava voimassa olevaa lainsäädäntöä ja seurattava lainsäädännön muutoksia.

Lähde: http://bit.ly/2GqrAAV

FyKu ilmoittautuminen

Fysioterapia & kuntoutus -tapahtuman ilmoittautuminen on nyt avattu! Tapahtuman sivuille on myös päivitetty tietoja eri hotellien majoitustarjouksista tapahtuman ajaksi. Päivien puhujakaarti vahvistuu koko ajan ja lisää ohjelmatietoja julkaistaan aivan lähipäivinä. Nyt kannattaa seurata tilannetta esimerkiksi tapahtuman some-kanavissa!

» Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan!

 

kvtes

Kunta-alan neuvotteluosapuolet tapasivat eilen 24. tammikuuta 2018. Tällä kertaa neuvotteluissa ei tullut esille uusia avauksia. KT Kuntatyönantaja haluaisi käyttää paikallisesti jaettavia järjestelyeriä. Palkansaajat kuitenkin edellyttävät, että henkilöstöedustajat saavat enemmän aikaa neuvottelemiseen ja korvaukset paranevat ennen kuin paikallista sopimista voidaan kehittää tai käyttää järjestelyeriä.

Julkisalan koulutettujen JUKO ja koulutetut hoitajat KoHo (SuPer ja Tehy) kannattavat prosentuaalisia korotuksia, mutta Julkisen alan unioni JAU (JHL ja Jyty) hakee sekalinjaa. Korotusten suuruudesta ei vieläkään keskusteltu. Sen sijaan puhetta oli mahdollisten järjestelyerien kohdentamisesta keskustason määräyksin.

Pääneuvotteluryhmässä käytiin läpi työaikaa ja varhaiskasvatusta käsittelevien työryhmien tilanne. Asioiden tarkastelua jatketaan KVTES-ryhmässä.

Lue lisää...

nimikkeisto

Päivitetty Fysioterapianimikkeistö on juuri ilmestynyt ja ladattavissa maksutta Kuntaliiton verkkokaupasta.

Fysioterapianimikkeistö on tarkoitettu fysioterapeuttien palvelujen dokumentoinnin ja sähköisen potilaskertomuksen rakenteisen kirjaamisen työvälineeksi. Se yhtenäistää fysioterapian käsitteiden käyttöä ja termistöä.

Nimikkeistöä käytetään myös fysioterapeuttien palvelujen ja työn tilastoinnissa, palvelujen tuotteistamisessa sekä fysioterapeutin ammattiin orientoitumisessa. Lisäksi se toimii palvelujen tilaajien ja yhteistyökumppaneiden tietolähteenä. Nimikkeistö on tarkoitettu julkisen ja yksityisen sektorin sekä järjestöjen käyttöön.

» Lataa nimikkeistö täältä