Vuorotteluvapaajärjestelmästä tulee pysyvä vuoden 2010 alusta. Laki vahvistettiin tasavallan presidentin esittelyssä 27.11.2009.

Vuorotteluvapaalakiin ei ole tulossa muita muutoksia. Vuonna 2008 vuorottelukorvauksia maksettiin lähes 103 miljoonaa euroa. Vuorotteluvapaalla oleva saa työstä poissaolon ajalta vuorottelukorvausta. Korvaus on 70 prosenttia siitä työttömyysetuudesta, johon henkilö olisi työttömänä olleessaan oikeutettu ilman lapsikorotuksia. Jos vuorottelijalla on 25 vuotta vuorotteluvapaalaissa tarkoitettua työhistoriaa, korvaus on 80 prosenttia. Vuodesta 1996 alkaen vuorotteluvapaan on aloittanut lähes 160 000 henkilöä.

» Lue lisää

Suomen fysioterapeutit julkaisi polven ja lonkan nivelrikon fysioterapiasuosituksen syksyllä 2009. Sähköistä suositusta on nyt täydennetty kolmella esimerkkiharjoitteluohjelmalla. Harjoitteluohjelmat perustuvat arvioituihin tutkimuksiin.

» Sähköinen fysioterapiasuositus

Terveyspalvelut ovat hyvin pienyritysvaltaista toimintaa. Alle kymmenen työntekijän yritykset muodostavat noin 98 prosenttia terveyspalvelujen yrityskannasta, ilmenee työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemassa Yrittäjyyskatsaus 2009 -julkaisusta. Yrittäjyyskatsaus luo yleiskuvan yrittäjyyden ja yritystoiminnan edellytyksistä ja kehitystrendeistä Suomessa.

» Lue lisää (pdf)