Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila sekä sote-uudistuksen muutosjohtaja Sinikka Salo ja maakuntauudistuksen muutosjohtaja Pauli Harju kiertävät alkuvuonna 2017 maakunnissa keskustelemassa sote- ja maakuntauudistuksesta. 

Vierailujen tarkoituksena on antaa ajankohtaista tietoa uudistuksen valtakunnallisesta valmistelusta, kuulla alueiden tilanteesta uudistuksen toteuttamisessa ja keskustella yhdessä esiin tulleista haasteista. 

Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilan maakuntakierroksen aikataulu: http://alueuudistus.fi/ministeri-mattilan-maakuntakierros-2017 

Sote-uudistuksen muutosjohtaja Sinikka Salo ja maakuntauudistuksen muutosjohtaja Pauli Harju maakuntakierroksen aikataulu: http://alueuudistus.fi/muutosjohtajien-maakuntavierailut-2017  

Liiton visuaalinen ilme uudistuu tänä vuonna. Miltä sinun mielestäsi ilmeen pitäisi näyttää ja mitä sen pitäisi kuvata? Onko värillä väliä? Mitä arvoja logon pitäisi ilmentää? Ja tunnelma - olisiko se pro, ihmisläheinen, tekninen vai millainen?  

Liiton visuaalisen ilmeen suunnittelijaksi valittava taho, kuten esimerkiksi mainostoimisto tai itsenäinen graafikko, valitaan tarjouskilpailun avulla noin kuukauden sisällä. Tarkoituksena on, että ensimmäisessä suunnittelupalaverissa jäsenistön kommentit käydään läpi huolellisesti valitun yhteistyökumppanin kanssa. 

Vastaa oheisesta linkistä! Kiitos! 

https://response.questback.com/suomenfysioterape…/qvvmy1puch 

Asiakastietojen sähköisen käsittelyn -lakiuudistus on valmisteltu suhteessa sote-uudistukseen, irrallaan kuntoutusuudistuksesta. Laissa on huomioitava kuntoutuksen palveluntuottajat, jotka ylläpitävät ja edistävät ihmisten toimintakykyä. Myös ikäihmisten heikentynyt toimintakyky ja sen vaikutus sähköisten palvelujen käyttöön on ennakoitava paremmin.

Asiakastietojen sähköinen käsittely lisää tietojärjestelmien käyttöönottoa ja kehittämistä. Mahdolliset säästökohteet ja vahva ohjaus digitalisaation hyödyntämisestä terveydenhuollossa ovat tärkeitä, mutta lakia on täydennettävä kuntoutusta huomioivilla asioilla.

Asiaa on tarkasteltava myös sivutoimisen yrittäjyyden, kuntoutuksen ja ammatinharjoittajien eli mikroyrittäjien näkökulmasta. Pienten palveluntuottajien olemassaolon turvaamiseksi on tärkeää, että kaikki IT-kustannukset, myös esim. KanTa-arkistoon liittyminen, ovat suhteessa järjestelmän käyttöasteeseen. Myös mm. omavalvontaohjelmien sisältövaatimukset on mukautettava palveluntarjoajan koon ja toiminnan laajuuden mukaan.

Lue lisää...