Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira myöntää valtakunnallisen luvan palvelujen tuottajalle, joka toimii kahden tai useamman läänin alueella. Lakia ja asetusta yksityisestä terveydenhuollosta muutettiin 1.9.2009 siten, että lääninhallitusten myöntämien alueellisten lupien lisäksi käyttöön tuli valtakunnallinen lupa tuottaa yksityisiä terveydenhuollon palveluja. Valtakunnallisen luvan edellytyksenä on toiminta kahden tai useamman läänin alueella.

» Lue lisää

Lääkelaitoksen aiemmin hoitamat lääkinnällisten laitteiden valvontatehtävät siirtyvät osaksi sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoa 1.11.2009 alkaen.

Valvira hoitaa marraskuun alusta lähtien lääkinnällisten laitteiden ja tarvikkeiden valmistuksen ja markkinoinnin valvonnan sekä edistää niiden käytön turvallisuutta.

» www.valvira.fi

Korjaus Fysioterapia -lehden 5/09 Yrittäjäuutisiin:

Sosiaali- ja terveysministeriön antaman uuden potilasasiakirjoja koskevan asetuksen mukaan terveydenhuollon asiakirjoja (tiivistelmät, loppulausunnot, palautteet) säilytetään 12 vuotta potilaan kuolemasta tai jos kuolinajasta ei ole tietoa, 120 vuotta potilaan syntymästä.

Päivittäisiä hoitokertomusmerkintöjä tulee säilyttää 12 vuotta asiakirjan laatimisesta.

Lähetteitä ja palautteita tulee säilyttää samoin 12 vuotta potilaan kuolemasta tai, jos kuolinajasta ei ole tietoa, 120 vuotta potilaan syntymästä.