Kunta-alalla työskenteleviä, myös fysioterapeutteja, edustava Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry pitää hyvin huolestuttavana, että julkisella sektorilla neuvottelutulokset jäivät syntymättä sopimusten voimassaoloaikana.

Kunta-alan, kirkon, valtion, yliopistojen ja Työterveyslaitoksen sopimukset päättyivät 31. tammikuuta keskiyöllä. Sopimukseton tila koskee yli 200 000:ta JUKOn edustamaa työntekijää.

JUKOn hallitus käsitteli neuvottelutilannetta tänään torstaina 1. helmikuuta ja päätti, että neuvotteluissa on viikonloppuna päästävä eteenpäin. Jos neuvottelut jumittavat, alkavat järjestöt valmistautua työtaistelutoimiin.

Palkkaratkaisujen tiukin vääntö käytäneen yleiskorotusten ja paikallisten erien osuuksista. Lisäksi pöydässä on niin kuntien, valtion kuin kirkon palkansaajien lomarahaleikkausten kompensaatiokysymys.

JUKOn hallitus kokoontuu seuraavan kerran 9. helmikuuta klo 12. Se päättää silloin mahdollisten neuvottelutulosten hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Lisätietoja: Suomen Fysioterapeutit ry:n puheenjohtaja Tiina Mäkinen, puh. 040 5077382

JUKO neuvottelee noin 210 000 koulutetun palkansaajan palvelussuhteen ehdoista kunnan, valtion, kirkon ja yliopistojen sopimusaloilla. JUKO on työmarkkinakentän laajin toimija, ja se on osapuolena sopimuksissa, jotka koskevat noin 600 000 suomalaisen työ- ja virkaehtoja. Suomen Fysioterapeutit on järjestäytynyt JUKOon Kuntoutusalan Asiantuntijoiden kautta.

Kunta-alan työehtosopimuksen eli KVTES:in voimassaolo päättyi 31.1.2018. Kunnan pääneuvotteluryhmä jatkoi neuvotteluja aina 1. helmikuuta aamuyölle asti, mutta neuvottelutulosta ei saavutettu. Kunta-alalla työskenteleviä fysioterapeutteja neuvotteluissa edustaa JUKO.

Viime yön neuvotteluissa käsiteltiin kaikkia keskeisiä kysymyksiä, myös Kuntatyöantajien rahatarjouksia, joista palkansaajat jättivät omia vastaehdotuksiaan. Useissa kysymyksissä edistyttiin, mutta ei kuitenkaan vielä riittävästi.

Lue lisää...

aktiivimalli

Suomen Fysioterapeutit edellyttää, että aktiivimallin korjaukset ja soveltamista koskevat säädökset tehdään nopeasti, eikä työttömyysturvaan suunniteltua toista uudistusta toteuteta. Kuntoutuspalvelut, ammattiliittojen työnvälityspalvelut ja omatoiminen työnhaku on lisättävä aktiivimallin kriteereiksi.

Eduskunta hyväksyi 19.12.2017 hallituksen esityksen työttömyysturvan aktiivimallista. Uusi laki tuli voimaan vuoden 2018 alusta. Aktiivimallissa työttömyysetuutta maksetaan 65 maksupäivältä alennettuna, mikäli työtön ei edeltävän 65 päivän jakson aikana ole osoittanut riittävää määrää aktiivisuutta. Aktiivisuuden osoittamiseksi edellytetään määrättyä määrää työtä, yrittäjyyttä tai työllistymistä edistävässä palvelussa oloa. Alennuksen suuruus on 4,65 % työttömyysetuuden normaalista tasosta.

Lue lisää...

vaalit2018

Suomen Fysioterapeuttien edustajiston jäsenet valitaan liiton henkilöjäsenten osalta suhteellisilla vaaleilla joka kolmas vuosi. Vaaleissa 2018 vaalipiirinä on koko Suomi. Vaaleissa ovat vaalikelpoisia ja äänioikeutettuja kaikki ne liiton henkilöjäsenet, jotka ovat liittyneet liiton henkilöjäseniksi 31.12.2017 mennessä ja joilla ei ole sen vuoden osalta maksamattomia jäsenmaksuja. Kaikki liiton henkilöjäsenet tulevat saamaan lisätietoa asiasta myös sähköpostitse, joten varmista, että osoitteesi löytyy jäsenrekisteritiedoistasi! Helpoiten voit tehdä sen eAsioinnin kautta.

Edustajiston jäsenet valitaan seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi. Edustajistoon valitaan jokaista alkavaa 400 henkilöjäsentä kohden yksi edustaja sekä varajäsenet. Sen mukaisesti liiton henkilöjäsenet valitsevat nyt keskuudestaan 6 edustajaa ja heille varaedustajat.

» Katso ohjeet täältä